Grönplan och Hertsö badhus

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlade den 5 december 16 ärenden, däribland Grönplan Luleå samt antagande av detaljplan för Hertsö b...

Superladdare i Luleå

Luleå Energi och Scania har byggt en superladdare för eldrivna fordon i Luleå. Laddstationen har en installerad effekt på 175 kW och kan lad...

Gammelstad kombiterminal byggs ut

I december startar arbetet med utbyggnad av Gammelstad kombiterminal. Det är en förutsättning för att transporterna på järnväg ska kunna öka...

Markanvisning till Talga på Hertsöfältet

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet den 2 december att företaget Talga Graphene får markanvisning för ett område på det nya abetsplats...

Östra länken och Kronanvägen

Stadsbyggnadnämnden beslutade bland annat om vägval för kommande etapper av Östra länken samt deltaljplan för Kronanvägen på sammanträdet de...

Fortsatt utbyggnad av Östra länken

Utbyggnaden av Luleås vatten- och avloppssystem fortsätter. Efter avslutat arbete kring korsningen Haparandavägen, Banvägen och Midgårdsväge...

Idétävling för alla Luleåbor

Har du en idé som kan skapa förändring eller som gör vardagen lite enklare? Fram till den 10 november pågår en spännande idétävling där alla...

Ny cykelväg till Storheden

Inför starten av projekt Östra Länkens nästa etapp, 4E, som går mellan Tunavallen och Storheden, har arbetet för att anlägga en tillfällig g...

Logotyp