Pumpstation på nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden behandlar på sitt kommande sammanträde den 27 maj bland annat ansökan om bygglov för en pumpstation på Lövskatan ...

Förlängd markanvisning för nytt trygghetsboende

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav idag grönt ljus för Galärens projektering av det nya trygghetsboendet, i fastigheten Daggkåpan på Bergvik...

Harrvikens marina på nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden behandlade vid sitt sammanträde på onsdagen ett yttrande gällande Harrvikens Marina AB:s ansökan om tillstånd för...

Cykelväg till Storheden dras om igen

I samband med arbete med Östra länken är det nödvändigt att ändra dragningen av gång- och cykelvägarna i området mellan Storheden och Notvik...

Ny pumpstation vid Tuna strand

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkände på sitt sammanträde idag projektbudgeten på 29,7 miljoner kronor och gav grönt ljus för byggsta...

Pendeltåget fyller 1 år

Nu har pendeltåget mellan Luleå och Boden rullat i ett års tid. Resenärerna är nöjda både över att spara tid och att göra en insats för milj...

Sista rycket vid Midgårdsrondellen

Måndag 11 maj påbörjar arbetet med att slutföra förra årets arbete längs med Haparandavägen och den nya Midgårdsrondellen. Arbetet inom proj...

Ja till Hertsöfältet och pumpstation

Idag beslutade stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott att godkänna igångsättningstillstånd samt projektbudget för Hertsöfältet, pumpstation vid...

Logotyp