Vattentornen i Måttsund och Antnäs i drift

Nu står de klara och är driftsatta – Luleås två nya vattentorn i Måttsund och Antnäs. Vattenförsörjningen till sörbyarna blir nu både säkrar...

Kommunen underlättar för leverantörer

Det ska vara enkelt att lämna anbud till upphandlingar med kommunen. Därför finns nu en digital vägledning som ska underlätta för leverantör...

Fler unga flyttar till Luleå

En summering av kommunens inflyttningskampanj visar att mer än 1000 unga folkbokförde sig i Luleå under perioden augusti till oktober. Det ä...

Klart för biogasmack till Notviken

Politikerna i miljö- och byggnadsnämnden godkände på senaste sammanträdet bygglov för en biogasmack på Notviken samt 49 nya lägenheter på Kr...

Domstolen avslog överklagan om Hertsöfältet

Kommunfullmäktige antog i maj 2020 detaljplan för Hertsöfältet. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett nytt industriområde...

Östra länken drar österut igen

Luleås största investeringsprojekt genom tiderna drar genom stan i olika riktningar. Från att under flera års tid intensivt ha synts och mär...

Luleå Business Awards i ny tappning

Luleå Business Awards brukar innebära galamiddag med prisutdelning. Men i år blev galakvällen inställd på grund av coronaviruset. Istället p...

Ungdomsarbetslöshet i Luleå lägre än i Sverige

Arbetslösheten ökar i hela Sverige. Detsamma gäller arbetslösheten för åldrarna 18-24 år. Luleå följer samma trend, men har ändå 2,7 procent...

Logotyp