Målet: Norrbotniabanan via flygplatsen

Den planerade Norrbotniabanan ska angöra Luleå antingen med en säckstationslösning västerut till Luleå C eller österut via flygplatsen för a...

Förtätning i centrum

Det som nu är ett parkeringshus i centrum kan byggas om till 90 lägenheter, kontor och lokaler. Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ställde ...

Drömmen kan bli verklighet

Att flytta till landsbygden och renovera ett gammalt hus är något som många drömmer om. Men det är tyvärr inte så enkelt. Trots att många fa...

Sjunkande omdömen för Luleås företagsklimat

Nu har Svenskt Näringsliv släppt enkätsvaren från företagare och deras upplevelser av kommunernas företagsklimat. Det samlade resultatet vis...

Träffa oss på rekryteringseventet Hemlängtan

Den 24–28 maj kan du träffa Luleå kommun och andra arbetsgivare från Luleå, Boden, Kalix, Piteå och Älvsbyn på rekryteringseventet Hemlängta...

Fokus på hyresrätter när nya bostäder byggs

Fler bostäder är fortsatt ett prioriterat område för Luleå kommun. I år kommer totalt 724 nya bostäder att bli färdiga. Mer än hälften är hy...

Luleås nya bostadsområde: Hertsöheden

Ett helt nytt bostadsområde med upp till 2 000 bostäder. Det är planerna för Hertsöheden, Luleås nästa stora bostadsområde. Planuppdraget fö...

Här vill kommunen bygga

Kommunstyrelsen beslutade i april om en plan för markanvisning. Planen pekar ut områden som kommunen reserverar för byggaktörer som är intre...

Logotyp