Studenter sommarjobbar som stadsplanerare

Feriejobben är ett bra tillfälle för skolungdomar att samla arbetslivserfarenhet. Några gymnasieelever har nu möjlighet att jobba som stadsp...

En global succé?

Med kontor i Luleå och världen som arbetsplats har den digitala produktionsbyrån Blamorama Productions siktat in sig på ett nytt område. Und...

Besked: Norrbotniabanan intensifieras

Arbetet med Norrbotniabanan påskyndas i den nya infrastrukturplanen. Regeringen har i fredags meddelat att man stöder en ansökan om medfinan...

Framtiden för byggandet i Luleå

Kommunen tillsammans med fyra byggbolag har tagit fram en avsiktsförklaring för att utveckla nuvarande brandstationstomten. Samtidigt vill k...

Luleå redo för ännu fler bostäder

Bostadsbyggandet i Luleå ökar och planberedskapen är fortsatt mycket högre än jämförbara kommuner. Det visar Sveriges kommuner och regioners...

VA-investering i Kyrkbyn

I samband med Trafikverkets vägarbeten i Gammelstads Kyrkstad planerar kommunen att bygga om vatten- och spillvattenledningsnätet. Förslaget...

Rutt 616 växer längs vägen

Från Gäddviksbron i Luleå till Rödberget i Boden sträcker sig Rutt 616. 33 kilometer lång och omskriven som en av de vackraste vägarna i Nor...

Vägarna byggs om i världsarvet

För att bevara de kulturhistoriska värden som finns i Gammelstads kyrkstad kommer Trafikverket att åtgärda väg 590, Gamla Bodenvägen och väg...

Logotyp