Luleå Energi bygger stor batteripark

Nu är det klart för bygge av Norrbottens första batteripark. En mångmiljoninvestering för Luleå Energi och en viktig pusselbit i omställn...

Besked från SVK: Mer elkraft till Luleåregionen

Svenska kraftnät (SVK) meddelar att man kommer att öka tilldelningen av eleffekt i Luleåområdet med 500 megawatt. – Detta är ett väldigt gl...

Fyra förslag för stadens finaste läge

Den naturliga mötesplatsen, Länken, Båthusbacken, Entré Luleå: det är fyra tävlingsbidrag som har kommit in i den utlysta markanvisningstävl...

Kommunen köper grönsaker från lokala odlare

I oktober började Luleå kommun köpa grönsaker från mindre lokala odlingar i närområdet. Råvarorna tillagas i ett antal förskolor och äldrebo...

Undersökning: Luleå har goda förutsättningar för tillväxt

Luleå hamnar på plats 30 av Sveriges 290 kommuner i Dun & Bradstreets mätning, vilket tyder på att kommunen har goda förutsättningar för...

Uppdraget fortsätter: Fokus på bostäder

Regeringens särskilda utredare Peter Larsson fortsätter sitt uppdrag med att koordinera insatser för ett hållbart samhällsbyggande i Norrbot...

Träffar för näringslivet på Luleås landsbygd

Luleå Business Region har anordnat lunchträffar för näringslivsintresserade i Alvik och Melderstein. De sammanlagt cirka 80 deltagarna fick ...

Fler bostäder kräver nya idéer och god planering

I kommunens bostadsförsörjningsprogram står det att det behöver byggas 400 - 800 bostäder per år fram till 2040 för att målet om 100 000 lul...

Logotyp