Bostäder växer fram

Det är full aktivitet i Kronandalen. Nya hyreslägenheter växer just nu fram i moduler. Modulerna möjliggör det snabba byggtempot. Filmen visar två veckors framsteg.

TILLVÄXT

UPPLEVELSER

BERÄTTELSER

Logotyp