Så hanterar Luleå kommun coronaviruset

Luleå kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer. Vårt fokus ligger på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt att vidta åtgärder för att skydda riskgrupper. Samlad information om kommunens arbete och rekommendationer om coronaviruset och covid-19 finns på www.lulea.se/corona .

Så många bostäder blev klara 2019

Luleå växer. Förra året färdigställdes 616 nya bostäder i kommunen. I filmen kan du se vilken typ av bostäder det var och i vilka bostadsområden de byggdes.

TILLVÄXT

UPPLEVELSER

BERÄTTELSER

Logotyp