Den stora planen för Luleå

Kommunens nya översiktsplan är ute på granskning till 8 december. Filmen visar vad det går ut på. Du kan ta del av översiktsplanen och lämna dina synpunkter på www.lulea.se/op2020 .

TILLVÄXT

UPPLEVELSER

BERÄTTELSER

Logotyp