Skuggsyskon - en teaterföreställning

Att vara syskon till någon med sjukdom eller funktionsnedsättning kan påverka livet på flera olika sätt och det kan finnas behov av stöd och att dela erfarenheter med andra i liknande situation. Luleå kommuns satsning på att synliggöra den här gruppen anhöriga är en del av socialförvaltningens folkhälsoarbete under 2021. Arbetet startar i samband med Östra teaterns pjäs Skuggsyskon den 13 april. Läs mer på www.lulea.se/anhoriga

Logotyp