Bokbuss och bryggor i investeringsplanen

Nya bryggor i skärgården, nytt omklädningsrum på Råneå IP och en ny bokbuss. Det är tre av de investeringar som ryms i den investeringsplan för 2020-2022 som kultur-och fritidsnämnden antog i dag.

Kultur-och fritidsnämndens ram för investeringar sätts till 10,3 miljoner kronor årligen de kommande tre åren, en sänkning med 10 miljoner för 2020, 9,8 miljoner för 2021 och 3,5 miljoner för 2022.

I planen för dessa tre år finns bland annat köp av en ny allmän bokbuss som ersättning för den 12 år gamla som i dag rullar runt hela kommunen. Även nya bryggor i skärgården ryms i den klubbade investeringsplanen.

Reinvestering i en del bryggor i skärgården finns med i investeringsplanen för 2020-2022.

Råneå IP får nytt omklädningsrum

Men med den sänkta investeringsramen kommer även en del planerade investeringar att falla utanför planperioden. I förslaget från kultur-och fritidsförvaltningen fanns ett nytt omklädningsrum på Örnäsets IP med i investeringsplanen. Här blev dock beslutet i nämnden ett annat då socialdemokraterna kom med ett ändringsförslag och röstade igenom ett nytt omklädningsrum på Råneå IP istället för Örnäsets IP.

– Vi gav även uppdrag till förvaltningen att vidarebereda en rullskidbana på Ormberget och omklädningsrummet på Örnäsets IP inför nästa investeringsplan, säger Emmeli Nybom (S), ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Text: Therese Hedman

Foto: Luleå kommun

24 juni 2019

Logotyp