Ministerbesök på tvåspråkig förskola

Utbildningsminister Anna Ekström besökte under fredagen Luleå och Charlottendals förskola som är Luleås första tvåspråkiga förskola.

Den tvåspråkiga verksamheten startade nu i augusti och på förskoleavdelningen som barnen tillhör talar personalen minoritetsspråken samiska, meänkieli eller finska med barnen. Syftet är att ge barnen en möjlighet att bevara språk, kultur och identitet.

Från vänster; Maarit Enbuske (skolchef), Anna Ekström (utbildningsminister), Emma Engelmark (ordförande BUN), Björn O. Nilsson (landshövdning, Norrbotten), Åsa Lindestam (första vice talman), Kirsi Lagerdal (rektor Charlottendals förskola)

Under besöket berättade representanter från barn- och utbildningsförvaltningen om förvaltningens arbete med och för nationella minoriteter och vägen till öppnandet av den tvåspråkiga förskolan.

– Vi är glada att vi idag har elva barn på plats och att det fanns modiga föräldrar som ville satsa på att ta sina barn till en flerspråkig förskola eftersom det var något helt nytt. Vi hoppas på att verksamheten växer. Vi är också glada att vi har lyckats rekrytera behörig personal som talar alla minoritetsspråk, tre förskollärare och två barnskötare, berättar Kirsi Lagerdal, rektor.

Minoritetsspråk: samverkan och utmaningar

Mycket av det framgångsrika arbetet med och för nationella minoriteter inom förvaltningsspråken har byggt på samverkan, samordning och systematik.

– Vi har satsat jättemycket på förvaltningsspråken i alla våra förskolor. Alla har en bokhylla med material på minoritetsspråken för att kunna inkludera språken i den dagliga undervisningen. Nu är det dags att fortsätta arbetet med minoritetsspråken romani chib och jiddish, berättar Viktoria Björklund, chef för flerspråkscentrum.

Men hon lyfte också att det finns svårigheter att hitta pedagoger som talar minoritetsspråken. Utbildningsminister Anna Ekström håller med om bristen på behöriga pedagoger:

– Vi är väldigt medvetna om bristen på lärare och förskollärare finns inom alla områden. Jag skulle vilja säga att det är svenska skolans mest akuta problem och vi har det högt upp på dagordningen.

FAKTA

  • Luleå kommun är förvaltningsområde för meänkieli, samiska och finska.
  • En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på meänkieli, samiska och finska.
  • Sedan år 2000 är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Erkända minoritetsspråk är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddish. Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger de fem nationella minoriteterna särskilda rättigheter i hela landet. Läs mer på lulea.se om nationella minoriteter.

Text och foto: Caroline Rönnberg

16 augusti 2019

Logotyp