Ny titel och uppdaterad läroplan i förskolan

Den 1 juli bytte förskolechefer titel till rektorer. I och med ändringen måste också alla chefer som nyanställs i förskolan gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Förskolan får också en reviderad läroplan som började gälla samma datum.

I Luleå kommun har alla nyanställda skolledare oavsett skolform genomgått rektorsutbildningen redan innan titelbytet.

– Luleå Kommun värderar alla skolledaruppdrag lika högt. Alla nyanställda skolledare har därför genomgått den statliga rektorsutbildningen. Vi har inte gjort någon skillnad på skolledare i de olika skolformerna, säger Annica Backman, verksamhetschef för förskolan.

Nytt från hösten är att förskolechefer heter rektorer och en uppdaterad läroplan.

Förutom att chefer inom förskolan byter titel får förskolan också en reviderad läroplan 1 juli 2019, Lpfö 18. Revideringen innebär bland annat att begreppen utbildning och undervisning finns med. Genom att införa begreppen i läroplanen betonas att förskolan är en del av skolväsendet. Läroplanen har också uppdaterats mot gällande lagstiftning: skollagen, språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Nu ska läroplanen omsättas i handling ute i verksamheten.

– Luleå kommuns alla förskolor har sett fram emot att läroplanen tydliggörs och medarbetarna har förberett sig på de förändringar som nu träder i kraft. Nu ska läroplanen omsättas i handling ute i verksamheten för en fortsatt rolig, trygg och lärorik förskola för våra barn, säger Susann Sunnarve, utvecklingsledare i förskolan.

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Anders Alm

09 juli 2019

Logotyp