3,9 miljoner per år till kompetensförsörjning

Kommunfullmäktige beviljade idag Arbetsmarknadsförvaltningens förslag om att satsa 3,9 miljoner kronor per år under perioden 2023-2026 och 2 miljoner kronor för sista halvåret under 2022 för finansiering av projektet Samverkan för kompetensförsörjning. Projektet drivs tillsammans med Bodens kommun som också går in med finansiering i projektet.

– Vår största utmaning är utan tvekan kompetensförsörjningen. Finansieringen är välbehövligt för att vi ska kunna tackla utmaningen tillsammans med Boden och andra aktörer, säger Fredrik Hansson, kommunstyelsens vice ordförande och kommunalråd i Luleå.

Anna Broström, arbetsmarknadschef på Luleå kommun, och Fredrik Hansson, kommunstyelsens vice ordförande och kommunalråd, ser stora möjligheter och utmaningar med kompetensförsörjningen.

– Luleå och Boden står inför stora kompetensförsörjningsutmaningar, men också enorma möjligheter. Med finansieringen kan vi tänka nytt, satsa och göra allt vi kan för att bidra till lösa kompetensförsörjningen tillsammans med andra aktörer i länet, säger Anna Broström, arbetsmarknadschef på Luleå kommun.

Luleå och Boden har under lång tid samverkat och samarbetat inom olika frågor. Nu har samverkan mellan kommunerna fördjupats ytterligare inom kompetensförsörjningsfrågan och kommunerna har som målstätting att vara föregångsregion för en hållbar samhällsomställning.

15 000 arbeten

Luleå har idag enligt Arbetsförmedlingens senaste siffror en arbetslöshet på 4,6 procent jämfört med riket som ligger på 6,6 procent. Arbetslösheten är väldigt låg och Luleå har inte nog många människor idag för att möta de stora behov av kompetens som uppstår i takt med de nya industrietableringarna.

– Vi behöver människor inom alla branscher och har man inte kompetensen redan så finns Vuxenutbildningen där och är redo att ta emot de som vill utbilda sig. Vuxenutbildningen skapar utbildningar efter behoven på arbetsmarknaden, studerar du där har du mycket goda chanser till jobb direkt efter examen, säger Anna Broström.

De direkta, indirekta och inducerade arbetstillfällena runt nyetableringar förväntas uppgå till cirka 15 000 arbeten, samtidigt som vi har låg arbetslöshet och kommer ha stora pensionsavgångar framöver. I Luleå finns stora behov av arbetskraft inom vården, skolan, transport, IT och många fler.

Attraktiv plats alla leva och bo på

– Jag ser stora möjligheter för Luleå som en plats av mångfald och tillväxt då vi behöver rekrytera människor från hela världen. Vi får nya kulturella utbyten som gör Luleå till en än mer attraktiv plats att leva och bo på, säger Anna Broström.

Genom att inte bara visa på vilka arbeten som finns utan också visa på ett rikt liv utanför jobbet vill man inte bara locka människor att flytta hit, utan också stanna.

– Vi behöver ge möjligheter för människor som flyttar hit att skapa sociala nätverk för att de ska trivas och stanna kvar i kommunen. Hela ens liv och vardag ska fungera och det är viktigt att snabbt integreras i samhället och känna gemenskap, säger Anna Broström.

Med årlig finansiering fram till och med 2026 finns möjligheten att satsa och skapa hållbara strategier för hållbar kompetensförsörjning.

– Som kommun drar vi inte hela lasset själv, vi gör det tillsammans med andra. Branscherna är viktiga, likaså frivilligorganisationer och föreningar. Tillsammans utgör vi en helhet för att få människor att flytta hit. Kompetensförsörjning är komplex och utmanande, men långt ifrån omöjligt och framför allt spännande, säger Anna Broström, arbetsmarknadschef på Luleå kommun.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Sara Ruthberg. Bild: Luleå kommun.

Logotyp