Aktuellt på arbetsutskottet

Värdskapsbidrag till en internationell spelkonferens som arrangeras i Luleå i början av november, samt medfinansiering till projekt som stöttar landsbygd, företag och entreprenörer. Det var några ärenden som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om vid måndagens sammanträde.

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Luleå sammanträder två gånger varje månad. Totalt behandlade arbetsutskottet 12 ärenden vid sammanträdet den 12 september. På dagordningen stod även förslag till ny styrelse och revidering av bolagsordning för Lunet AB. Ärendet direktjusterades och behandlas på dagens kommunstyrelsesammanträde.

Global Top Round stödjer små spelskapande företag från hela världen med utveckling och publicering av spel, samt finansiering. I november arrangeras den årliga internationella konferensen för spelbranschen i Luleå.

Internationell spelkonferens till Luleå

Arbetsutskottet föreslår att föreningen Arctic Game beviljas 80 000 kronor i värdskapsbidrag till konferensen Global Top Round Conference som arrangeras i Luleå den 9–10 november. Den internationella konferensen för spelbranschen beräknas locka omkring 150–200 deltagare. Beslut fattas av kommunstyrelsen.

Konferensen som arrangeras varje år har tidigare hållits i bland annat Köln och Singapore och samlar spelstudios, förlag, investerare och influencers från hela spelbranschen. Syftet är att öka kunskapen om entreprenörskap inom spelutveckling för lokala spelbolag.

– Det är glädjande att Global Top Round väljer Luleå som plats för sin stora konferens. Det stärker Luleå som spelstad och skapar förutsättningar för mindre lokala spelbolag att ta del av internationell kompetens och internationella nätverk, säger Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om konferensen Global Top Round Länk till annan webbplats.
Läs mer om Arctic Game Lab Länk till annan webbplats.

Medfinansiering av Spira Mare

Kommunstyrelsen föreslås bevilja Spira Mare 2030 drygt 2,6 miljoner kronor för genomförande av en lokal utvecklingsstrategi kopplad till landsbygdsutveckling. Programperioden ska pågå under 2023–2027 och ska bland annat främja hållbara åtgärder kring klimat, jämställdhet, miljö och framtidstro. I projektet ingår förutom Luleå kommun även Piteå, Älvsbyn, Boden och Kalix. Projektets totala budget är 37,8 miljoner kronor.

– Det här är en intressant satsning på landsbygden som skapar förutsättningar för tillväxt. Den kommande programperioden har i större utsträckning än tidigare fokus på insatser som riktar sig till unga, föreningar och företag på landsbygden, vilket är positivt, säger Carina Sammeli.

Satsning på företag och entreprenörer

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om medfinansiering av två projekt riktade till företag och entreprenörer. Båda projekten avser perioden 2023–2025.

Föreningen Coompanion beviljas 390 000 kronor till projekt Impact Norrbotten som ska ge entreprenörer som vill verka för ett bättre samhälle stöd för att testa och utveckla sina affärsidéer. Projektet ska bland annat erbjuda mentorskap, kompetensutveckling samt stöd till att hitta finansieringslösningar.

Invest in Norrbottens beviljas 300 000 kronor till projekt Hållbara investeringar. Projektet vänder sig till små- och medelstora företag i Norrbotten som vill växa och öka sin konkurrenskraft genom internationella partnerskap och ökad internationalisering.

Ny styrelse för Lunet AB

I augusti 2022 beslutade kommunfullmäktige att Luleå Energi AB ska ta över hela ägandeskapet för Lunet AB. Tidigare har Lulebo AB ägt halva bolaget. Med anledning av ändringen behöver en ny styrelse utses samt bolagsordningen revideras.

Lunet AB:s styrelse ska bestå av lägst sju och högst nio ledamöter förutsatt att ny bolagsordning antas av kommunfullmäktige den 26 september 2022. Enligt förslag till ny bolagsordningen kan bolaget även ha högst en ledamot med särskild kompetens som bedöms vara av vikt för bolaget och som tillsätts utan hänsyn till partitillhörighet.

Bland övriga ärenden:

  • Information om ansökan till nationella regionalfondsprogrammet, Hållbar stadsutveckling.
  • Kommunstaben föreslås få i uppdrag att ta fram styrande dokument för lokalförsörjning
  • Motion (RS) om schemaläggning ”på golvet”
  • Motion (RS) om nya Hertsöskolan som pilotprojekt för cirkulärt byggande

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes
Foto: Shutterstock

Uppdaterad: 12 september 2022

Logotyp