Arbetsutskottet: Inget nytt avtal med Motorgården

Arbetsutskottet säger ja till förslaget att inte förnya avtalet med Swedish hot rod association som driver Motorgården på Notviken och delar av Mekverkstan i Råneå. Orsaken är att verksamheten, en del av Ung i Luleå, inte når målgruppen på 16-20 år utan främst vuxna. Det är även en fråga om trygghet för ungdomarna.

Majoriteten av besökarna på Motorgården i Notviken är 20 år och äldre, alltså utanför Ung i Luleås målgrupp med gården som är 16-20 år. Det, plus en utvärdering som gjordes i mars av både verksamheten i Notviken och föreningens del i Mekverkstan i Råneå, ligger till grund till förslaget att inte förnya avtalet med Swedish hot rod association

– Ett enigt arbetsutskott har beslutat att föreslå nämnden att inte förlänga avtalet med Motorgården. Arbetsutskottet tycker att Ung i Luleås medel ska gå till unga före vuxna och tycker att de brister som framkommit i utvärderingen är allvarliga, säger Emmeli Nybom (S), ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Frågan om avtalet med Motorgården ska nu beslutas av kultur-och fritidsnämnden.

”Trygghetsfråga”

Utvärderingen visar att det funnits brister i både trygghet och säkerhet på Mekverkstan i Råneå och att ungdomarna i större utsträckning valde att besöka verkstaden på kvällar då Ung i Luleås egen personal arbetade. Mekverkstan är sedan årsskiftet helt övertagen av Ung i Luleås personal.

När det gäller Motorgården på Notviken är den öppen för alla oavsett ålder samtidigt som unga befinner sig i lokalerna, något som inte stämmer med Ung i Luleås arbetssätt för fritidsgårdar.

– VI blandar inte vuxna från allmänheten med våra unga. Det är för att ungdomarna ska känna sig trygga och ha en säker miljö, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, och fortsätter:

– Motorgården gör ett jättebra jobb med bland annat frivården, men ur Ung i Luleås perspektiv blandar vi inte ungdomar med andra vuxna som inte är personal.

Kan söka bidrag

Avtalet med Swedish hot rod association löpte ut 2020. För att ge föreningen möjlighet att ställa om fick de fortsatt bidrag första halvåret 2021.

Förslaget nu, som även kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott ställt sig bakom, är att föreningen får förlängt bidrag fram till 30 september 2021. Därefter kan de söka vanligt verksamhetsbidrag om de vill fortsätta driva egen aktivitet i lokalen på Notviken. Men att inget nytt avtal skrivs för att behålla Motorgården i Ung i Luleås verksamhet.

Förslaget ska upp till kultur-och fritidsnämnden den 16 juni för beslut.

Ung i Luleås hela målgrupp är unga mellan 13-20 år.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

BYLINE

Logotyp