Befarad algblomning i Luleå kommun

Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV) har fått in flera rapporter om misstänkta algblomningar i Luleå kommun. ICBV bedömer att det troligtvis rör sig om cyanobakterier, och råder därför allmänheten att undvika kontakt med vattnet. Man bör inte bada och inte heller låta hundar vistas nära vattnet. De områden som berörs är Sandöskatan i Jämtön och Lullhällevägen i Kallax. Nya rapporter om misstänkt algblomning även från hamnen vid ön Antnäs-Börtskär, Jaktviken i Kallax samt badstranden vid Brändö konferens. 

Förra veckan började algblomningar dyka upp i Norrbotten och under helgen har det rapporterats in ett flertal misstänkta algblomningar i Luleå kommun, en från Lullhällevägen i Kallax och och en från Sandöskatan i Jämtön. Informationscentralen för Bottniska viken har under veckan fått in ytterligare rapporter om misstänkta algblomningar i Luleå kommun. Följande områden kan vara drabbade: hamnen vid ön Antnäs-Börtskär, Jaktviken i Kallax samt badstranden vid Brändö konferens.

Det kan vara cyanobakterier som blommar och rekommenderationen är att undvika kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte heller låta hundar dricka av vattnet. ICBV bedömer att det mest troligt rör sig om cyanobakterier och rekommenderar därför att man undviker kontakt med vattnet i de drabbade områdena.

Sandöskatan nära Jämtön i Luleå kommun är ett av flera områden som misstänks vara drabbat av algblomning. Rekommendationen till allmänheten är att undvika kontakt med vattnet vid de utpekade områdena.

Konstaterad algblomning i Holvattnet

Under förra veckan rapportades algblomning innehållande cyanobakterien Dolichospermum i Holfjärden. Det drabbade området ligger vid den södra delen av kustremsan inom Luleå kommun, precis innan kommungränsen till Piteå. Nu finns alltså ytterligare flera platser som befarats vara drabbade av algblomning. Tills vidare gäller det att undvika kontakt med vattnet i dessa områden.

Artikel om algblomning i Holfjärden Länk till annan webbplats.

Håll barn och husdjur borta från algerna

Informationscentralen råder allmänheten att undvika bad på platser med algblomning. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar och bli allvarligt sjuka. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

Rapportera om du ser algblomningar

Om det är fint och soligt väder så kan nya algblomningar uppstå. Rapportera gärna algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen via deras telefonsvarare på nummer 010-2254111 eller via mail (icbv@lansstyrelsen.se).

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola, länsstyrelsen Norrbotten

Bild: Luleå kommun, Eniro

Uppdaterad 15 juli

Logotyp