Brandkåren besöker högstadiet

Hur snabbt sprider sig en eld och vad släcker man med? Det är några frågor som brandmannen David Olofsson tog upp under sitt besök på Kråkbergsskolan. På initiativ från Luleå kommun och brandskyddsföreningen föreläste David för eleverna i årskurs åtta, med fokus på anlagda bränder.

I alla kommunala skolor i Luleå kommun ska årskurs åtta ha möjlighet att ta del av föreläsningen "Upp i rök". En föreläsning som ofta blir både inspirerande och lärorik eftersom eleverna är bra på att ställa frågor som gör föreläsningarna levande och varierande, trots att innehållet är detsamma.

– Det mest givande med mitt jobb är att man får möjlighet att träffa så mycket olika människor och genom det både utvecklas själv och få andra perspektiv. Ytterligare en sak som är viktig för mig är att ha ett jobb där man efter en arbetsdag kan känna sig nöjd med sig själv och att man gjort skillnad.

Kunskapen kring hur fort en brand kan sprida sig och konsekvenserna av en brand är något som David tycker allmänheten vet för lite om. Även kunskapen om att en brandvarnare är en viktig del i det skäliga brandskyddet som gör att man märker en brand i ett tidigare skede. Under föreläsningarna förklarar David att det inte bara är eleverna som tar till sig informationen.

– Målgruppen för föreläsningen är elever på högstadiet i första hand, sen skulle jag påstå att även vuxna får med sig viktig information från föreläsningen och ofta också en "aha"-upplevelse.


Brandman

"Mest givande med mitt jobb är att man får möjligheten att träffa så mycket olika människor och genom det både utvecklas själv och få andra perspektiv"

Ella Löpare och Jenny Riersram var två av alla åttondeklassare som fick ta del av föreläsningen "Upp i rök", båda såg positivt på att brandkåren föreläser på skolan.

– Det är bra, och i förebyggande syfte, säger Jenny.

På frågan om de lärt sig något nytt kring bränder svarar båda att de bland annat lärt sig hur stora konsekvenserna blir efter en brand, men också hur snabbt en brand kan starta.

– Jag visste faktiskt inte att ungdomsvård och socialtjänst blir inblandade efter en viss ålder, förklarar Ella.

Jenny minns när ett hus nära skolan brann.

– Brandmännen jobbade för fullt och det var hur mycket folk som helst som samlades runt och bland annat filmade. Man förstår ju att det är en stor händelse men det kan ju tolkas på fel sätt.

Ella Löpare och Jenny Riersram på Kråkbergsskolan.

Checklista vid brand (MSB)

  • Rädda dig själv och dem som är i omedelbar fara.
  • Varna andra som hotas av branden.
  • Larma SOS Alarm på 112.
  • Släck branden om du kan göra det utan risk för att själv skadas.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text & foto: Ida Lundh

Logotyp