Brister i takkonstruktionen i Sunderby ishall

Även takkonstruktionen i Sunderby ishall är underdimensionerad och behöver åtgärdas. Det visar en nyligen genomförd utredning som kommunen beställt för att säkerställa hallens skick.

I november 2020 stängdes Nåidenhallen efter att man upptäckt brister i takkonstruktionen. Nu visar en utredning att även taket i Sunderby ishall har brister.

Med anledning av takraset i Tarfalahallen i Kiruna våren 2020 rekommenderades alla kommuner och företag att genomföra besiktningar av hallar med liknande konstruktion.

Luleå kommun har tre sådana hallar, Sunderby ishall, Nåidenhallen och gymnastikhallen på Arcusområdet. Samtliga besiktades. Då avvikelser upptäcktes i Nåidenhallen gjordes ytterligare besiktning som resulterade i att hallen stängdes i november 2020.

Sunderby ishall visade inte några avvikelser, men för att säkerställa ishallens skick beställde stadsbyggnadsförvaltningen en utredning av konsultföretaget Tyréns. Beräkningar visar att även takbalkarna i Sunderby ishall är underdimensionerade.

– Vi ska nu fördjupa oss i rapporten och de slutsatser och åtgärdsförslag som Tyréns kommit fram till, säger stadsbyggnadschef Helén Wiklund Wårell.

Det finns idagsläget inget som tyder på att ishallens öppettider påverkas. Hallen är oskadd i övrigt och så länge det inte finns snö innebär det ingen påverkan på taket.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock

Logotyp