Bygget av nya Hertsö badhus löper enligt tidplan – men världsläget gör att kostnaderna ökar

Nya Hertsö badhus började byggas hösten 2022. Badhuset kommer att ha motionsbassäng, barnbassäng och en multibassäng med höj- och sänkbar botten, vilket gör det till ett badhus för alla. Budgeten för badhuset är 185 miljoner, något som inte är tillräckligt enligt den senaste avstämningen som gjorts tillsammans med NCC, kommunens samverkansentreprenör för projektet. Den nya prognosen visar på slutsumman 220 miljoner.

Nuvarande budgeten för badhuset är 185 miljoner, något som inte är tillräckligt enligt den senaste avstämningen som gjorts tillsammans med NCC, kommunens samverkansentreprenör för projektet. Den nya prognosen visar på slutsumman 220 miljoner.

Illustration av entrén till badhuset på Hertsön. (Illustration: Liljewall arkitekter AB)

– Inte förvånande att kostnaderna ökar med tanke på världsläget, säger Helén Wiklund Wårell, infrastruktur- och servicedirektör. Vi har under en längre tid sett rejäla prisökningar för byggnadsmaterial och transporter, men också komponentbrist som driver upp prisbilden. Vår projektledning har tillsammans med NCC gjort väldigt mycket för att hålla nere kostnaderna.

Helén Wiklund Wårell lyfter smarta tidiga inköp av material för att inte riskera leveransproblem och att projektet valt platsgjuten stomme i stället för prefabricerad betong som är mer kostsamt. Dessutom har projektet satsat på återbruk av material där det varit möjligt.

Ökade kostnader i omvärlden påverkar bygge

Det gamla badhuset på Hertsön stängdes av säkerhetsskäl 2016. Utredningar visade att det hade renoveringsbehov som hade varit svåra och mycket dyra att åtgärda.

I augusti 2022 påbörjades byggandet av nya Hertsö badhus med en budget på 185 miljoner, en ökning från tidigare beslutade 140 miljoner. Helén Wiklund Wårell förklarar det med att budgeten som togs i samband med beslutet om att bygga ett nytt badhus inte innehöll någon prisuppräkning.

Infrastruktur- och servicenämnden tar upp frågan om de ökade kostnaderna på nämndsmötet 30 maj.

– Förslag till beslut är att rekommendera kommunfullmäktige att utöka budgeten till 220 miljoner, säger Ulrika Lundberg, ordförande infrastruktur- och servicenämnden.

Komplext att bygga badhus

Projektledare Jan-Henrik Hallebjörk på infrastruktur- och serviceförvaltningen som är den som projektleder byggandet av Hertsö badhus tillsammans med NCC påtalar komplexiteten med att bygga badhus. – Att bygga ett badhus är en utmaning då det handlar om hög luftfuktighet, stora mängder vatten inomhus och luft som ska värmas, kylas, cirkuleras och renas, förhöjda inomhustemperaturer och kemisk belastning.

Byggnationen löper på enligt tidplanen och, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den utökade budgeten, beräknas badet kunna öppnas vid årsskiftet.

Bakgrund

Det första badhuset på Hertsön uppfördes 1975 i samband med att Hertsön var under uppbyggnad. Drygt 40 år senare stängdes detsamma, för att kort därefter rivas. Rivningsarbetena var klara 2017.

Luleå kommun startade 2022 bygget av ett nytt badhus på Hertsön. Badhuset ska vara tillgängligt för alla och består av tre olika typer av bassänger.

Det nya badhuset byggs vid Hertsö centrum, i korsningen Backmyrvägen och Hertsötorget.

Badhuset beräknas stå färdigt för badgäster vid årsskiftet.

Badhusbyggnationen är en samverkansentreprenad mellan Luleå kommun och NCC.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren

Illustration: Liljewall arkitekter AB

Logotyp