Byggstart för Luleå Räddningsstation

Bygget av Luleå Räddningsstation på Lilla Mjölkuddsberget startades med en välbesökt byggstartsceremoni. På plats fanns representanter från Luleå kommun, entreprenören NCC och de nya hyresgästerna, räddningstjänsten, SOS-alarm och Region Norrbotten.

– Det här är ännu en strategisk fråga för Luleås utveckling. En räddningstjänst i samverkan med centrala aktörer i en modern fastighet ökar grunden för trygghet och säkerhet i Luleå, sa kommunalråd Niklas Nordström vid ceremonin.

Vägen till att hitta en ny lämplig plats för blåljusverksamheterna i Luleå har varit lång. Men i och med att arbetet för bygget har startat kommer det inte dröja länge innan de tre hyresgästerna kan flytta in i den 9500 kvadratmeter stora fastigheten.

Inflyttningen i byggnaden som byggs på Lilla Mjölkuddsberget vid Porsödalen beräknas ske vid årsskiftet 2020/2021.

Till tjutande sirener ryckte två brandbilar ut för att officiellt inviga bygget av den nya räddningsstationen. Bakom rattarna kommunalråd Niklas Nordström och räddningschef Patrik Bylin.

Den nya räddningsstationen ska ersätta två befintliga brandstationer och hysa tre olika verksamheter: räddningstjänsten, ambulansverksamhet för Region Norrbotten samt SOS Alarm.

Med tanke på verksamheternas speciella behov med smarta och hållbara lösningar för verksamheternas tekniska utrustning, unika funktioner och krav har mycket av materialen valts utifrån hållbarhetsaspekter på slitage, då den utryckande delen av verksamheten är fordonsintensiv. Utvändigt används formgjuten infärgad svart betong.

Patrik Byllin, Fredrik Edfast, Niklas Nordström, Carl-Henrik Sirkka och Helena Spets vid byggstartsceremonin för Luleå Räddningsstation.


Sagt om bygget av Luleå Räddningsstation:

Niklas Nordström, kommunalråd, Luleå kommun

– Detta är ännu en strategisk fråga för Luleås utveckling. En räddningstjänst i samverkan med centrala aktörer i en modern fastighet ökar grunden för trygghet och säkerhet i Luleå.

Carl-Henrik Sirkka, enhetschef Region Norrbotten

– Vi ser fram emot en inflyttning i nya lokaler som är utformade på ett sätt som är anpassad efter den verksamhet som vi bedriver. Samtliga verksamheter som skall inrymmas i den nya brandstationen har haft ett bra samarbete för att få till så bra lokaler som möjligt i den nya stationen. Vår målbild är nu inflyttningen i nya lokaler, som innebär en förbättrad arbetsmiljö för ambulanssjukvårdens personal.

Patrik Bylin, räddningschef, räddningstjänst Luleå kommun

– Vi ser fram emot en fortsatt samlokalisering med region Norrbottens ambulansverksamhet och SOS Alarm. Genom samlokaliseringen får vi samordningsvinster både vad gäller lokaler men även den viktiga vardagssamverkan mellan blåljusaktörerna som alla verkar dygnet runt, året runt. Räddningstjänsten ser fram emot att flytta in i lokaler som dels är anpassade för vår verksamhet men också ger möjlighet för framtida utveckling.

Helena Spets, platschef vid SOS Alarm i Luleå

– Dom nya ändamålsenliga lokalerna i Luleå ger oss förutsättningar att fortsatt utveckla det fina samarbete som vi redan idag har med blåljuskollegor ambulans och räddningstjänst. SOS Alarm arbetar dagligen med att skapa ett tryggare Sverige för alla.

Fredrik Edfast, affärschef på NCC Building Norrland

– Detta projekt är viktigt för oss på NCC, inte bara för hur meningsfullt det är för kommunen och samhället utan även för att vi vill att alla som arbetar och verkar i stationen ska ha en bra arbetsmiljö.


FAKTA

  • Inflyttningen i byggnaden som byggs på Lilla Mjölkuddsberget vid Porsödalen beräknas ske vid årsskiftet 2020/2021.
  • Arkitekt till Luleå Räddningsstation är Niklas Granljung, a och d arkitektkontor i Luleå.
  • Ordervärdet för Luleå nya Räddningsstation uppgår till 221 miljoner kronor.
  • Det byggs en fastighet som är 9500m²
  • Läs mer om projektet på lulea.se/risslanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text: Eva Sundgren

Foto: Anita Sundberg

11 juni 2019

Logotyp