Deklaration för en stark demokrati har undertecknats

Sveriges demokrati fyller 100 år och det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. Deklarationen, som Luleå kommun nu har undertecknat, syftar till att ena de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra fler att ta tydlig ställning och arbeta för att stärka demokratin.

Deklaration för en stark demokrati är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Kommittén vänder sig till kommuner, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringsliv, skolan och alla andra som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de kommande 100 åren.

Den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag arbetar för att demokratin står sig stark även de kommande 100 åren.

Bred uppslutning bakom deklarationen

Luleå kommun ställer sig bakom "Deklaration för en stark demokrati" och undertecknade deklarationen den 18 februari, samtidigt som länets alla kommuner, Länsstyrelsen, Luleå tekniska universitet, Polarforskningssekretariatet och Region BD.

– Vi värnar alla människors lika värde, grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer. Vi tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism, säger Carina Sammeli, kommunalråd på Luleå kommun, som undertecknat deklarationen.

Luleå kommun vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

 • arbeta för ökad jämlikhet, jämställdhet och trygghet
 • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
 • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
 • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt
 • utveckla arbetet med medborgardialoger i våra beslutsprocesser
 • arbeta för att öka barn och ungas inflytande och delaktighet

Under 2021 kommer Luleå kommun att:

 • revidera strategi och riktlinjer för medborgardialoger
 • inrätta en kommunövergripande barnrättsgrupp för att arbeta med kunskapsspridning, att stimulera delaktiggörande av barn och unga samt stödja utvecklingen av ett arbete med tydligt barnrättsperspektiv
 • genomföra minst två dialoger med civila samhället och utveckla vår samverkan med områdesgrupper
 • tillsammans med polisen genomföra trygghetsdialoger med medborgare i kommunen
 • återkoppla och kommunicera resultat från dialoger till deltagare och kommunens medborgare i övrigt via www.lulea.se, Vårt Luleå och sociala medier. Luleå kommun kommer även uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum på hemsidan och i sociala medier.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Logotyp