De vill lära sig av Luleå

I mitten av november var åtta lärare från Gran Canaria på besök i Luleå för att jobbskugga på några av kommunens skolor. Syftet var att ta del av hur Luleå arbetar förebyggande för att få elever att slutföra sin skolgång.

– De upplevde att vi har en annan öppenhet i våra skolor än vad de har i Gran Canaria. Till exempel att eleverna inte behöver rapportera till en central vakt vid skolentrén när de behöver gå ut från skolan under skoldagen, säger Katarina van Deventer, förstelärare vid Residensskolan.

Lärare från Santa Lucia besökte sina kollegor i Luleå för att få inspiration till hur de kan vidareutveckla sitt arbete med att minska skolavhopp.

Luleå kommun har ett vänortssamarbete med Santa Lucia de Tirajana som ligger på Gran Canaria i Spanien. Genom EU-projektet ERASMUS PLUS 2019–2020 valde Santa Lucia att besöka Luleå för att få inspiration till hur de kan vidareutveckla sitt arbete med att minska skolavhopp och förmå avhopparna att slutföra sin skolgång.

– I Luleå arbetar vi systematiskt med skolfrånvaro i det dagliga arbetet. Mentorn är en viktig person i den dagliga kontakten med eleverna. Skolorna har även elevhälsoteam med specialkompetenser som inte finns i samma utsträckning i alla länder, säger områdeschef Sven-Erik Mohlin.

Jobbskuggning

Under två dagar fick lärarna från Gran Canaria jobbskugga en svensk lärare för att se hur en vanlig arbetsdag kan se ut. Besöken gjordes vid Residensskolan, Östraskolan, Björkskataskolan och Stadsöskolan.

– Möjligheten att göra prov och läxförhör vid fler än ett tillfälle var något som de inte praktiserar i Santa Lucia. Det såg de som en god kunskapsförmedling, säger Katarina van Deventer, förstelärare vid Residensskolan.

Besök även till våren

Under våren planeras ytterligare ett besök från Gran Canaria men då med ett tjugotal förstelärare. Även de kommer att jobbskugga på några av kommunens skolor där syftet är att utbyta erfarenheter.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Katarina van Deventer

Logotyp