Dialog om service på landsbygden engagerar stort

I Sörbygården i Antnäs är sorlet högt, grupparbeten pågår vid borden där kommunpolitikerna ingår. Kommunalrådet Fredrik Hansson är glad. "Väldigt bra samtal, bra dialog och kloka förslag. Det här blir ett viktigt underlag för oss i det vidare arbetet att ta fram en plan för kommunal service på landsbygden", säger han.

Medborgardialog om landsbygdsutvecklingen. På mötet, som har en bra uppslutning, finns byaföreningar i Sörbyarna, landsbygdsrådets politiker och politiker som arbetar med medborgardialoger.

Det är tisdagen den 18:e april och i Sörbygården hålls medborgardialog om landsbygdsutvecklingen. På mötet, som har en bra uppslutning, finns byaföreningar i Sörbyarna, landsbygdsrådets politiker och politiker som arbetar med medborgardialoger.

Mötet inleds av Luleå kommuns kommunalråd Fredrik Hansson som ber om ursäkt.

– Vi vet att vi inte varit bra nog historiskt sett på att lyfta landsbygdens behov, det är därför vi är här. Vi vill lyssna på er, vad behöver ni för att Sörbyarna ska utvecklas, förklarar han och möts sedan av en rad frågor och funderingar som handlar om cykelvägar, utbyggt VA-nät och en rad synpunkter kring olika slags boenden för äldre.

Med sig har han kollegor från andra partier och tjänstepersoner som jobbar med kommunens landsbygdsutveckling. Efter den allmänna frågestunden övergår kvällen i gruppsamtal där politikerna sprider ut sig bland borden för att lyssna in de aktuella frågorna. Det bjuds på gott fika och kaffe. Sedan startar samtalen. Vad saknas? Hur kan man samarbeta bättre? Snabbt stiger sorlet. Efter en timme redovisar sedan grupperna sina punkter om behov och önskemål om åtgärder. Anteckningar samlas in och mötet avslutas av Fredrik Hansson som tackar för all input och lovar fortsatt dialog.

Efter en timme redovisar grupperna sina punkter om behov och önskemål om åtgärder. Anteckningar samlas in och mötet avslutas.

Fredrik Hansson betonar processen i arbetet och att en del förslag kan vara enklare att åtgärda medan andra är större och blir budgetpåverkande. Förslagen ska sorteras, prioriteras och behandlas politiskt.

Han tycker kvällen var över förväntan.

– Det var konstruktiva samtal med stort engagemang. Nu måste vi ta till oss det här som ett viktigt underlag för vårt fortsatta arbete. Jag har stor förståelse för att det finns en underliggande frustration, men ett växande Luleå innebär givetvis att även byarna ska växa, säger han.

Tanja Nilsson, som jobbar med landsbygdsutveckling på Luleå kommun, var också nöjd med kvällen:

– Det var en rad konkreta saker som efterfrågades och ett väldigt bra möte med fint engagemang från föreningslivet. Det tackar vi för, säger hon.

FAKTA

  • Mötet i Antnäs är det första av tre. Den 25 april är det dags i Persön och den 2 maj i Råneå, även till dessa bjuds de lokala byaföreningarna in.
  • Mer information om arbetet med att utveckla Luleås landsbygd och möjlighet att skicka in synpunkter hittar du här: www.lulea.se/servicepalandsbygden. Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Ronny Olovsson

Logotyp