Digital trygghetsdialog på Hertsön

Luleå är en trygg kommun enligt trygghetsmätningarna. Men det finns en del frågor som kommunen och polisen vill veta mer om utifrån trygghetsmätningen 2019. Hertsön är först i fokus i en serie av trygghetsdialoger som polisen och Luleå kommun genomför tillsammans.

Trygghetsdialogen utförs i två steg med distansteknik. Det första steget är den trygghetskarta Länk till annan webbplats. över Hertsön som nu är öppen. I kartan är det möjligt att markera och kommentera platser man tycker om och platser där man känner sig otrygg.

Steg två är en dialog Länk till annan webbplats. som kommer att äga rum på distans via mötesverktyget Teams, dit det är fritt att anmäla sig. Mötet genomförs den 9 september på kvällstid. Trygghetsdialogen genomförs i samverkan mellan Luleå kommun och lokalpolisområde Luleå-Boden.

Enligt trygghetsmätningarna tycker hertsöborna om sitt bostadsområde.

– Polis och kommun ska arbeta kunskapsbaserat. Det innebär att polis och kommun måste öka sin kunskap om de problem som påverkar tryggheten samt när och var dessa problem uppstår. Trygghetsmätningen 2019 har gett polisen och kommunen en grund att stå på för att övergripande kunna se vart behov av ytterligare dialoger finns i syfte att öka kunskapen om problemens art samt vart och när dessa uppstår, säger kommunpolisen Stefan Ström.

Bra utveckling, men frågor kvarstår

Hertsön är generellt ett tryggt område och trygghetsmätningarna som gjorts mellan 2006–2016 visar en stark positiv utveckling. År 2019 visar undersökningen en försämring, men fortfarande långt ifrån läget år 2006. I trygghetsmätningen 2019 finns en kommentar om att förbättringarna på Hertsön från år 2006 fortfarande får anses som anmärkningsvärda, även ur ett nationellt perspektiv.

De problem som lyfts fram av en del boende nu är bland annat att det känns otryggt att vara utomhus ensam på kvällen. Det har observerats bruk av narkotika och alkohol på området samt nedskräpning.

– Trygghetsdialogen genomför vi för att involvera medborgarna, näringsidkare och civilsamhället kring problembilden, men även kommande åtgärder och utvecklingen. En ökad kännedom om problemen samt när och var dessa uppstår ger bättre förutsättningar för att vidta adekvata åtgärder som påverkar problemen i positiv riktning samt över längre tid. Vi behöver göra detta tillsammans för att nå ett mer hållbart resultat som påverkar tryggheten, säger Stefan Ström.

Lärandet fortsätter

Coronapandemin har ändrat förutsättningarna för trygghetsarbetet, precis som på många andra områden. Men kommunen och polisen testar nya vägar.

– Utifrån resultatet av trygghetsmätningen hade vi planer på fysiska träffar för dialoger med olika målgrupper i de kommundelar vi ser behöver prioriteras för att få en fördjupad kunskap om läget. I och med pandemin fick vi dock tänka om och har då valt att göra det digitalt. Eftersom det här är nytt för oss blir det spännande att se hur det går nu när vi gör detta på Hertsön. Vi hoppas att det kommer att falla väl ut, men det kommer säkert att finnas lärdomar att ta med sig inför att vi även behöver fördjupa oss i läget på Porsön och Notviken-Tuna, säger Andreas Jönsson, demokratistrateg på Luleå kommun.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Malin Svedjeholm

Logotyp