En deletapp värd att firas – snart invigs Origoparken i Kronandalen med familjefest

För snart tjugo år sedan startade inflyttningen i Kronanområdet, Luleås nya stadsdel. Sedan dess har området vuxit till sig både på bredden och höjden. Nu bjuder projekt Kronan till familjefest och invigning av Origoparken som är hjärtat i området och i Kronandalen. – Det är dags att fira en deletapp i byggandet av Kronanområdet, säger Erik Johansson, projektledare för byggandet på Kronan.

Kronan - en ny stadsdel, centrumnära och samtidigt mitt i naturen. Här har sedan byggstarten 2005 byggts småhus på Östra Kronan och Kronanbacken, flerbostadshus på Kronanhöjden och Lulsundsberget. Under de senaste åren har Kronandalen byggts på med hus i olika boendeformer och storlekar.

Här är Luleå kommuns projektledningen för arbetet på Kronan, Helena Holm, bitr. projektledare, Erik Johansson, projektledare, och Sara Fleuron som tar över projektet efter Helena som går vidare för studier till hösten.

– Kronandalen får rollen som länk mellan Kronans alla stadsdelar och det är också här områdets stadsdelscentrum intill Origoparken ska byggas, säger Helena Holm, biträdande projektledare på Kronan.

Bygget av bostadsområdet Kronan har pågått sedan 2005 men det är långt ifrån färdigbyggt. Men nu glädjs projektgruppen åt att vara framme i ett delmål och firar det genom en invigning av Origoparken i Kronandalen. På bilden ses, Joakim Nilsson, arbetsledare CWN, Hans-Erik Hedlund, platschef CWN, Helena Holm,bitr. projektledare Luleå kommun/Licab AB, Ylva Hagnelöv, va-ingenjör, Lumire, Lena Hedberg, kommunikatör, Luleå kommun, Erik Johansson, projektledare, Luleå kommun, Sara Fleuron, tillträdande bitr. projektledare Luleå kommun, John Sandström, projektledare infrastruktur, Luleå kommun och Thomas Persson, projektsamordnare, Luleå kommun.

Kanalstråket anger mitten av Kronan

Origoparken är belägen mitt i Kronandalen och ingår i ett kanalstråk som passerar de två parkerna i området. Just nu pågår det sista arbetat med att färdigställa Origoparken som löper vid sidan av en vacker bäckfåra från den östra till den västra delen av grönområdet. När det regnat kommer fåran bli en vacker bäck fylld av vatten och när det är torrare perioder kantar vackra stenar fåran och ger området en karaktär av att vara en naturlig del av naturen.

Trafikingenjör Fredrik Bladfors och VA-ingenjör Ylva Hagnelöv från Lumire jobbar med stadsplanering ur olika synvinklar. Fredrik med trafik och Ylva med vatten.

Lumire som är en av de samarbetspartners som varit aktiva i planeringen och utförandet av kanalstråket har haft stort fokus på robusta och klimatanpassade lösningar där dagvattenhanteringen anpassats för öppna, renande och fördröjande lösningar.

– Det känns så bra att vi äntligen börjar vara klar med kanalstråket och det ska bli spännande att se hur dagvattnet varierar med årstid och väder säger Ylva Hagnelöv från Lumire.

I samarbete med Fritidsförvaltningen har projektledaren John Sandström från infrastruktur och serviceförvaltningen jobbat med att ta fram den nya Multiarenan som tas i bruk under invigningsdagen.

– Multiarenan är en yta för alla åldrar och årstider. Det blir en yta på upp emot 2000m2 för både fotboll, hockey, basket, kick-bike och skateboard. Utöver det ett flertal lekställningar för de yngre barnen. Arenan kommer att kunna användas sommar som vinter då fotbollsytan spolas för hockey, säger John.

– Och lagom i tid till invigningsdagen river vi stängslet runt Origoparken och öppnar området för allmänheten, tillägger Hans-Erik Hedlund, platschef CWN.

Nytta med nöje, underhållning och aktiviteter under invigningsdagen

Planeringen för aktiviteterna under invigningsdagen pågår fram till augusti men redan nu är många aktörer med på programmet.

Natursnokarna från Naturskyddsföreningen är med, likaså PRO Örnäset, RC- Nord, Luleåklubben för radiostyrda bilar och Lule Stassteater. I samband med invigningen genomförs även den populära löpartävlingen Kronanjoggen för barn. Dessutom planeras det för en konst och arkitekturvandring tillsammans med konstnärer och namnkunniga personer. Vill man som boende sälja sina grejer på Loppis finns möjlighet även till det

– Många av de som varit med och ritat, planerat och byggt på området finns så klart med på plats och informerar om det som gjorts. De tar med sig maskiner som använts som de yngre tycker är roligt att provistta i, säger Charlotte Reinholdt som tillsammans med Eva Sundgren på infrasturktur- och serviceförvaltningen arbetar med att planeringen av invigningen.

- Dessutom händer det ju en en massa annat som passar för både stora och små, så håll dig uppdaterad om nytillkomna aktiviteter vid invigningen av Origoparken på kampanjsida. www.lulea.se/origoparken, säger Charlotte. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto Eva Sundgren

Logotyp