En knutpunkt i språk

Från och med höstterminen 2022 är det möjligt för barn i förskoleklass som vill utveckla sina språkkunskaper i förvaltningsspråken finska, samiska och meänkieli att söka till en så kallad språknod på Örnässkolan.

– Vi är så glada över att ha blivit utvalda att få bli en språknod. Vi har idag 30 språk på skolan och vi arbetar sedan många år tillbaka utifrån ett språkutvecklande arbetssätt. Stoltheten över det egna språket är en viktig del för varje individs identitetsskapande och detta värnar vi verkligen om på Örnässkolan, säger Sofia Kvick, rektor F-6.

Från och med höstterminen 2022 är det möjligt för barn i förskoleklass som vill utveckla sina språkkunskaper i förvaltningsspråken finska, samiska och meänkieli att söka till språknoden på Örnässkolan.

Spåknod är ett samlingsbegrepp inom skolan och förskolan och ska fungera som en knutpunkt i Luleå kommuns minoritetsspråksarbete, med utökad modersmålsundervisning inom skolan.

Språknoden kommer att utvidgas i takt med eleverna. Eleverna i förskoleklass kommer att ha utökat modersmålsstöd från 2022. Höstterminen 2023 kommer elever i årskurs 1–3 att ha möjlighet att läsa förvaltningsspråken med utökad modersmålsundervisning, tre timmar per vecka integrerat i verksamheten. Året därefter, år 2024, elever i årskurs 4–6 och höstterminen 2025 elever i årskurs 7–9.

Språk i naturlig form

Upplägget med utökad modersmålsundervisning håller på att utvecklas i samarbete mellan skolans ordinarie personal och modersmålsstödjare. Förslaget är att en lektion i veckan ska vara utifrån ett mer traditionellt lektionsupplägg och de två andra lektionerna ska ha ett så kallat språkbadsupplägg. Språkbad innebär att eleverna lär sig språket genom att det används i naturliga situationer när något annat än själva språket är i fokus.

– Fördelarna med denna metod är att eleverna lär sig språket gemensamt med andra och nya relationer kan skapas där språket är en naturlig del av umgänget. Språket normaliseras då det hörs i olika situationer även utanför klassrummet, säger Nils-Bertil Heikka, samordnare nationella minoriteter, barn- och utbildningsförvaltningen.

Steget efter förskola

Sedan hösten 2019 finns Charlottendals förskola som är en väsentligt tvåsspråkig förskola i förvaltningsspråken. Förskolan utgör förskoledelen i språknoden och nu utvidgas alltså språknoden till att innefatta grundskolan också.

– Det är väldigt glädjande att barnen som går på den tvåspråkiga förskolan Charlottendals förskola nu har möjlighet att fortsätta revitalisera sitt minoritetsspråk. Det är en viktig och nödvändig utveckling av den här verksamheten, säger Nils-Bertil Heikka, samordnare nationella minoriteter.

FAKTA SPRÅKNOD

  • Beslutet om fortsättningen av språknod i förvaltningsspråk i Luleå kommun togs av barn- och utbildningsnämnden 2019.
  • Beslutet innebär att barn inom förvaltningsminoriteterna ska ha möjlighet att välja förskola och skola inom ramen för en språknod där revitalisering kan ske med goda förutsättningar i finska, samiska och meänkieli.
  • Språknoden ingår i Luleå kommuns vision om hur man ska kunna bli bäst i hela landet på att tillvarata minoritetsspråk.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg

Foto: Vinter

Logotyp