En meter mellan sällskapen

Från och med den 7 juli måste en meters avstånd hållas mellan olika sällskap på restauranger och kaféer. Det enligt en ny föreskrift från Folkhälsomyndigheten. Syftet är att minska smittspridningen av covid-19. Kommunens avdelning miljö och bygg ansvarar för tillsynen.

För en vecka sedan kom en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder som omfattar restauranger, nattklubbar och serveringar och som innebär att den som driver ett serveringsställe, med eller utan serveringstillstånd, ansvarar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19. Nu skärper Folkhälsomyndigheten kraven genom en föreskrift som säger att en meters avstånd ska hållas mellan varje sällskap på en servering. Den nya regeln börjar gälla från 7 juli.

Enligt Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter ska besökare hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe. Inom ett sällskap är det var och ens ansvar att hålla det avstånd som behövs.

Det är kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd som ansvarar för tillsyn enligt lagen. Vid behov får kommunen besluta om att stänga ett serveringsställe som inte vidtar åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.

Kommunens inspektörer gör både förbokade och oanmälda besök, såväl dag- som kvällstid.

– Trängseltillsyn går till på så sätt att vi dels pratar med livsmedelsföretagen om deras rutiner kring trängsel och ser över hur det är möblerat i lokalen så att ett tillräckligt avstånd på en meter mellan olika sällskap kan uppnås. Vi följer även upp att det finns uppsatt anslag om att hålla avstånd samt att det finns handsprit tillgängligt för kunder, förklarar miljöinspektör Åsa Fredriksson Andersson.

Totalt har drygt 110 trängseltillsyns besök gjorts hittills. Av dessa har ca 30 procent fått anmärkningar. Det kan handla om att det saknas anslag, handsprit, att det varit för tätt mellan borden eller trängsel i kön. Det kommer även in klagomål från allmänheten som kommunen följer upp.

Text: Monik Aunes

Foto: Shutterstock

7 juli 2020

Logotyp