Ett verktyg för att fixa klimatet

År 2040 ska Luleå vara klimatneutralt. Hur når vi dit? Kommunens koldioxidbudget visar att utsläppen av koldioxid behöver minska med 16 % varje år för nå målen och bidra till att jordens uppvärmning stannar vid 1,5 grader.

Koldioxidbudgetar används för att stödja och stärka klimatarbete, samt göra det enklare att jämföra hur länder och regioner förhåller sig till klimatmålen.

Vill du veta mer om Luleå kommuns klimatarbete och koldioxidbudget?

Surfa in på lulea.se/klimat Länk till annan webbplats.

Kommunens mål är att Luleå som ort inte ska ha någon påverkan på klimatet år 2040. Det innebär att allt som försiggår inom kommunens gränser ska ske utan att orsaka tillskott av växthusgaser till atmosfären.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Malin Svedjeholm/Daniel Caldeborn

Logotyp