Finlir kvar, sen är den klar - Småbåtsgatan

I november 2022 startade ombyggnationen kring Småbåtsgatan i Södra hamnområdet. Nu är jobbet klart.
– Ja, nästan klart i alla fall, vi har små justeringar kvar kring planteringar och stenläggning, men i stort är vi klar och känner oss så nöjda, säger Emma Sailamaa, som projektlett bygget tillsammans med Nåiden Infra.

Det är ett positivt gäng som gör en inspektionsrunda kring Småbåtsgatan och Kuststad efter en godkänd slutbesiktning. Ombyggnationen av området kring Småbåtsgatan har, trots en del oförutsedda överraskningar hållit projekttidplanen. Här ses, från Nåiden Infra och Luleå kommun, Mattias Carlsson, Daniel Ekerlin, Emma Sailamaa och Johnny Sundberg.

En viktig del i projektet har varit att samverka och att tillvarata material för återanvändning. Endera för användning på andra platser i området eller för att skänkas bort till allmänheten.

– I våra investeringsprojekt försöker vi tänka återvinning och återbruk i alla lägen det går. Mycket av de material vi hanterar är, om det inte passar i vårt arbete, i så pass gott skick att någon annan kan bli glad över att ta över det, säger Emma Sailamaa som är en av mark och anläggnings projektledare på avdelning investering vid Infrastruktur- och Serviceförvaltningen vid Luleå kommun.

Effektiv arbetstid och bra arbetsteam

Projektet med Småbåtsgatan har i stort flutit på efter den satta tidplanen. Men trots att projektet utfört undersökningar på området så det dök upp en del överraskningar.

– Vi såg vid undersökningen inga indikationer på nedgrävt bråte från den tiden platsen användes som lastkaj.

– Det blev en oväntad upptäckt för oss och i det läget visste vi inte hur omfattande jobbet med att sanera och gräva upp allt gammalt skrot som låg i backen skulle bli, säger Mattias Carlsson, platschef på Nåiden Infra.

Trots extra åtgärder, som inte var planerade vare sig i tid eller ekonomiskt, lyckades projektet relativt snabbt lösa problemet och var lättade över att det inte var mer oförutsedda överraskningar som dök upp vid de fortsatta grävningarna.

– Tack vare att vi jobbat tillsammans har vi lyckats hantera det som dykt upp under resans gång. Entreprenören har varit lösningsorienterad. För det är alltid så i markprojekt, de kan ändra karaktär när man sätter skopan i backen vilket gör att vi emellanåt får justera de ursprungliga planerna, säger Emma Sailamaa.

Korta fakta - det här har vi gjort

 • Återanvänt cirka 250 meter gamla kantstenar

 • Återanvänt över 100 kvadratmeter gamla munkstenar

 • Donerat över 200 kvadratmeter gamla munkstenar till allmänheten

 • Donerat mer än 5 gamla belysningsstolpar och armaturer till allmänheten

 • Monterat 45 nya belysningsstolpar

 • Planterat 109 nya björkar, Betula pendula, vårtbjörk och fem virginiahäggar, Purnus virginiana
 •  
 • Anlagt cirka 700 meter ny trottoar och 350 meter ny gång och cykelväg

 • Anlagt 200 meter ny spillvattenledning och 430 meter ny dagvattenledning

 • Byggt 30 nya parkeringsplatser

 • Färdigställt en ny busshållplats inför eventuellt kommande linjetrafik

 • Omdirigering av en välkänd flaskhalskorsning, Varvsleden – Södra Kungsgatan

Därför har vi jobbat i området

Projekt Småbåtsgatan aktualiserades i samband med bygget av det nya bostadsområdet Kuststad. Uppförandet av fler bostäder ställde nya krav på utformning för att bland annat uppfylla säkrare och bättre tillgänglighet i området.

Den stora förändringen i området är breddningen av Småbåtsgatan som gör att gatan utformats med längsgående parkering på ömse sidor om körfältet, gång- och cykelväg samt plantering av träd som ger formen av en allé på respektive sida om gatuparkeringarna.

Belysningen har förbättrats och nya mindre planteringar har anlagts.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Eva Sundgren

RELATERADE ARTIKLAR

Logotyp