Folk och Kultur: Kulturens plats i samhällsomställningen

Just nu pågår Folk och Kultur i Eskilstuna och Luleå kommun är på plats som arrangörspartner. Med temat kulturens plats i samhällsomställningen höll representanter från kommunen en välbesökt föreläsning under gårdagens konvent.

Luleå kommuns föreläsning på Folk och Kultur var välbesökt under torsdagen.

Den gröna omställningen i Luleå innebär 5 000 nya jobb till 2024. För att matcha det behöver Luleå också växa till 100 000 invånare. Men hur får man folk att bo kvar i och flytta till en stad? Det var temat på föreläsningen från Luleå kommun.

– Vi identifierade tidigt att just kulturen är en viktig fråga. Den är en drivkraft för att locka nya Luleåbor men blir också grädde på moset för de som redan bor i Luleå, säger Frida Berglund, tf. samhällsutvecklingschef.

– Så kultur- och fritidsförvaltningen krokade arm med kommunens samhällsutveckling och började titta på vad vi kan göra tillsammans för att inkludera kulturen i samhällsbyggandet, säger Marie Wallstén, enhetschef Konst, scen och möten Luleå kommun.

”Komma bort från fly in fly out”

Under 2023 släpptes förstudien Kulturens plats i framtidens Luleå, som visar att en kraftfull satsning på kulturlivet kan locka och behålla invånare i Luleå. En av rapportens författare, Magdalena Malm, MAA studie, var med på Luleås föredrag på Folk och Kultur.

– Kulturen är central för att lyckas med gröna omställningen, fly in fly out löser inte den utan folk måste vilja stanna kvar på en plats, sammanfattar hon.

Flera kultursatsningar senaste året

I rapporten finns flera konkreta förslag på hur man kan stärka kulturen. Ett exempel är att hitta nya finansieringsformer för kultur.

– En kulturfond med finansiering från näringslivet är en tanke. Det är en direkt vinst för näringslivet, de får inte in personal om de inte bidrar till platsens utveckling, säger Magdalena Malm.

Luleå kommun ser nu över möjligheterna att införa en kulturfond. Andra kultursatsningar som gjorts nyligen är att:

  • En kulturgaranti ska införas i förskolor och skolor
  • En dedikerad tjänst för kommunens offentliga konst är tillsatt
  • Kultur-och näringslivskonferensen Kulturkraft har kört ett första år
  • En inventering av kulturlokaler ska göras, så att man inte bygger bort exempelvis repställen under samhällsomvandlingen

Marie Wallstén och Frida Berglund, Luleå kommun, deltog även i direktsändningen från Folk och Kultur (går att se i efterhand på konventets webb).

FAKTA Folk och Kultur

  • Folk och Kultur är ett tvärsektoriellt, kulturpolitiskt konvent som hålls i Eskilstuna i februari varje år sedan 2018.
  • Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd.
  • Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland samt hundratals externa arrangörer och utställare.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Therese Hedman och Isabell Schröder

Logotyp