Förskolorna i Luleå satsar på tecken — "Barnens språkinlärning blir mer effektiv"

Barn på förskolan är i början av sin resa att utveckla ett eget språk. En del barn kan ha en försenad eller avvikande språkutveckling. Alla barn har nytta av att använda sig av tecken, och barn som använder tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) utvecklar ofta sitt språk lättare och mer effektivt.

– Ord flyger lätt förbi. Tecken tydliggör det talade språket. Ett tecken stannar längre och blir därför ett bra stöd för uppmärksamhet, förståelse och uttrycksförmåga, berättar specialpedagog Lena Marklund.

Resurscentrum Elevhälsan har arbetat med projektet och tagit fram material till förskolorna med teckenspråk och TAKK. Från vänster syns specialpedagog Mona Ulander, språkstödjare Lena Carlsson, specialpedagog Lena Marklund, specialpedagog Lena Johansson och metodutvecklaren Ingunn Akselvold.

Alla barn har nytta av att använda tecken

För ett år sedan sökte specialpedagogerna Lena Marklund, Mona Ulander och Lena Johansson tillsammans med metodutvecklare Ingunn Akselvoll och språkstödjare Lena Carlsson projektmedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Syftet med projektet var bland annat att tydliggöra skillnaden mellan teckenspråk och TAKK, och utveckla verktyg till rektorer och pedagoger i kommunens förskolor. Det är viktigt för att kunna ge stöd till de barn som är i behov av teckenspråk eller TAKK. I projektet har fyra förskolor deltagit.

Barn med behov av svenskt teckenspråk har rätt att få sin språkutveckling främjad i förskolan både om de själva är döva eller har en hörselnedsättning, eller om föräldrarna har det.

– Att de ska få stöd i svenskt teckenspråk i förskolan står i Språklagen men också i läroplanen, säger Lena Marklund.

Det svenska teckenspråket betraktas som ett eget visuellt språk — som uppfattas med synen och uttrycks med händerna, kroppen och ansiktet medan TAKK är ett verktyg där man använder tecken för att komplettera det talade språket. Inom projektet togs det fram en väska med material för svenskt teckenspråk och en väska för TAKK, som fyra förskolor har fått använda i ett pilotprojekt. I väskan för TAKK finns det bland annat djur-memory med plastdjur, sånghäften och barnböcker. På Ersnäs och Munkebergs förskola arbetade de med teckenspråk, Älvens förskola i Råneå och Persö förskola arbetade med TAKK.

– Även om det finns barn på de förskolorna som är i behov av teckenspråk eller TAKK för att utveckla sitt språk, är målet att pedagogerna använder TAKK med alla barn, tillsammans i grupp. Alla barn har nytta av att använda tecken, språkinlärningen blir mer effektiv när omgivningen både talar och tecknar, berättar specialpedagog Lena Marklund.


Litet barn som pekar på ett tecken (TAKK)

 I matrummet på avdelningen Carpe Diem på Persö förskola finns veckans tecken uppsatt.


Persö förskola använder tecken i vardagliga situationer

En av de förskolor som fått materialet för TAKK är Persö förskola. Där är det full fart när vi besöker dem. Redan i hallen som är full av ytterkläder i olika färger på låga hyllor möts man av tecken som stöd. De handlar om tecken för olika klädesplagg som barnen kan använda sig av när de klär av och på sig.

På avdelningen Carpe Diem arbetar förskolläraren Emilia Filppa med TAKK tillsammans med barnen. Barnen är mellan ett och tre år och i början av sin språkutveckling. Även personalen har behövt lära sig tecken:

– Det har varit en läroprocess även för personalen. Vi lär oss några tecken då och då, berättar Emilia Filppa.

Monika Sundelin, som också är förskollärare, fyller i med att de börjat leta kompletterande material till exempel från Utbildningsradion och det ger ringar på vattnet.

– TAKK-projektet har bidragit till att vi är mer intresserad av att lära oss fler tecken. Förra året hade vi också fem föräldrar som efterfrågade TAKK till sina barn, så det börjar sprida sig även hos föräldrarna att de kan använda det. Vi informerar på föräldramöten och så vidare, berättar Monika Sundelin.


Förskolläraren Emilia Filppa sitter med barn och använder tecken för att beskriva olika djur.

Förskolläraren Emilia Filppa på Persö förskola visar tecken för djur till barnen. Till materialet finns platsdjur som barnen kan använda.


Små barn har inte alltid riktigt ro att sitta still och tappar fort fokus. Därför använder förskollärarna sig av TAKK i vardagliga situationer, till exempel när de äter eller när de är ute och leker. Ofta använder de tecken med barnen när de delar upp barngruppen i mindre grupper innan lunch.

– De tecken som vi arbetat mest med är de som handlar om mat och att äta. Andra tecken som de tycker är roliga är djur. Vi har fått en påse med plastdjur som barnen får leka med samtidigt som de lär sig tecken. En del tecken blir också en tröst för barnen. Till exempel tecknet för "att jobba" använder vi och barnen när de kanske saknar sina föräldrar. Då ser vi att de blir tröstade av tecknet, berättar förskolläraren Emilia Filppa.


Jobbcenter har tillverkat väskor

Resurscentrum har fått nya medel för att under läsåret 22/23 undersöka hur materialet om teckenspråk och TAKK kan användas även i förskoleklass.

– Vi har börjat undersöka vad pedagogerna i förskoleklassen behöver för material. Ett önskemål är tecken till ord som används när vi samtalar med barnen om värdegrundsfrågor, berättar Ingunn Akselvold, metodutvecklare på Resurscentrum Elevhälsan.

De väskor som Elevhälsan har satt ihop kring TAKK har också uppmärksammats av cheferna för förskolan. Annica Backman som är verksamhetschef och Susann Sunnarve som är utvecklingsledare för förskolorna har beställt över 200 väskor så att alla förskolor i Luleå ska ha tillgång till materialet med början av leverans i januari 2023.

– Vi insåg att erfarenheter från projektet kunde vara en hjälp för alla barn om alla avdelningar på förskolorna i kommunen får TAKK-material som pedagogerna kan använda i undervisningen. Sedan behövs förstås också fortsatt kompetensutveckling för att använda materialet med barnen. Det är också roligt att det blivit en sådan fantastiskt fin samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Jobbcenter, säger Susann Sunnarve som är utvecklingsledare för förskolan på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Maria Degerfeldt och Kristina Falk på Jobbcenter Södra som tillverkat TAKK-väskorna.

Maria Degerfeldt och Kristina Falk på Jobbcenter Södra nålar de sista väskorna innan de sys upp.


De 200 väskorna har under hösten planerats och delar av innehållet har tillverkats på den dagliga sysselsättningen och verksamheten på Jobbcenter Södra. Nu är väskorna färdiga. Det är till exempel ett memory med djur och ett sånghäfte med tecken som stöd. Åsa Möller har sorterat de laminerade bilder till de olika väskorna.

– Det är roligt att få vara med från början till slut med att tillverka väskorna och grejerna i dem. Det är ett lagarbete. Det är också jätteroligt att det är barn som ska använda sakerna, säger Åsa Möller.

Med start i slutet av januari börjar TAKK-väskorna att skickas ut till alla förskolor i Luleå kommun.


Åsa Möller på Jobbcenter södra sitter och sorterar TAKK-bilder de tryckt upp.

På Jobbcenter har olika bilder med TAKK-tecken tryckts upp och laminerats. Åsa Möller sitter och sorterar upp bilderna.

FAKTA

  • TAKK står för ”tecken som alternativ och kompletterande kommunikation”
  • TAKK är en metod för att ge språkligt stöd till barn som har en försenad eller avvikande språkutveckling. Det kan också vara bra för barn som har svenska som andraspråk.
  • Forskning visar att den språkliga förmågan och ordförrådet är en av de viktigaste faktorerna för framgång under hela skoltiden för alla barn.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Camilla Hermansson

Logotyp