Förslag: Slå ihop Sunderbyns och Gammelstads fritidsgårdar

Fritidsgårdarna i Sunderbyn och Gammelstad har lägre besöksantal än andra fritidsgårdar i Luleå. Genom att slå ihop gårdarna beräknas besöken bli fler och samtidigt frigörs pengar för att utveckla Luleå kommuns fritidsgårdsverksamhet för unga.

Förslaget till kultur-och fritidsnämnden att slå ihop fritidsgårdarna innebär att verksamheten i Sunderbyn flyttar till Gammelstads fritidsgård. Med det skulle 742 000 kronor frigöras för att utveckla Ung i Luleås aktiviteter för unga, exempelvis med en mobil pop up-verksamhet som politiken också tar ställning till i oktober (läs mer om pop up'en här).

– Efter en enkät bland Luleås unga 2019 ser vi att det de främst vill ha av fritidsgårdarna är möjligheter och stöd att skapa egna aktiviteter och arrangemang, säger Sari Hedlund, enhetschef Ung i Luleå, och fortsätter:

– Vi vill utveckla Ung i Luleå. Men eftersom vi har samma budget måste vi få loss pengar och ett sätt är att slå ihop två fritidsgårdar.

Förslaget innebär att verksamheten på Sunderbyns fritidsgård flyttar till Gammelstad.

Verksamhet i Gammelstad

Redan i nuläget kommer unga från Sunderbyn till Gammelstads fritidsgård och tvärtom. Att förslaget är att slå ihop fritidsgårdarna i Gammelstad och inte Sunderbyn har flera skäl:

  • Till Gammelstad finns redan ett naturligt flöde på grund av serviceutbud som badhus, sporthall, idrottsplats, butiker och bibliotek.
  • Gammelstad ligger mitt mellan Sunderbyn och centrala Luleå.
  • Befolkningsprognosen för 13-15-åringar mellan 2019-2029 visar att antalet ungdomar i Sunderbyns upptagningsområde beräknas minska över tid medan motsvarande siffror för Gammelstad visar en svag ökning.

Undersökning på Kråkbergsskolan

Under september har en kundundersökning gjorts bland högstadieelever i Sunderbyn i syfte att få veta vad de tycker om att göra på fritiden och om de brukar besöka fritidsgårdar. Resultatet visar att:

  • 97,6% tycker om att träna och röra på sig på fritiden
  • 92,7% gillar att hänga med kompisar
  • 68,3% brukar inte besöka någon fritidsgård, av den huvudsakliga anledningen att ”mina kompisar är inte där”

– Vi måste utveckla våra fritidsgårdar. Den mobila pop up-verksamheten kommer givetvis även Sunderbyungdomarna till gagn, säger Patrik Bylin, chef kultur-och fritidsförvaltningen och fortsätter:

– Dessutom finns intresse från Sunderbyns SK att starta ett gym i fritidsgårdens nuvarande lokaler, något som passar utmärkt om man ser till vad Kråkbergsskolans elever helst vill göra på fritiden.

Det är nu upp till kultur-och fritidsnämnden att besluta om förslaget som går till arbetsutskottet den 14 oktober och till nämnden den 28 oktober.

Text: Therese Hedman

Foto: Magda Ehlers och Rogério Martins, Pexels

08 oktober 2020

Logotyp