Förslag: Spontanidrott på Kronan och meröppet bibblo i Råneå

Pengar till aktivitetsyta på Kronan, ombyggnation för meröppet bibliotek i Råneå samt bidrag till RF-SISU Norrbotten. Det föreslår kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott till nämnden, som träffas den 20 september.

Investeringsplanen för 2024-2026 stod på agendan vid arbetsutskottets första möte för terminen. I den finns bland annat förslag på en aktivitetsyta på Kronan, en investering som beräknas till 4 miljoner kronor.

– Vi vill avsätta pengar 2024 för en spontanidrottsyta utomhus på Kronan. Där ska man exempelvis kunna spela fotboll, basket och dansa. Förslaget har tagits fram i samråd med idrottslärare och barn från Tallkronanskolan, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

Plats för basket, fotboll och även dans finns på förslag när det gäller en aktivitetsyta på Kronan.

Ombyggnation för meröppet i Råneå

I investeringsplanen finns även förslag på 1,5 miljoner kronor för ombyggnationer som ska möjliggöra meröppet på biblioteket i Råneå. Även förslag på 4 miljoner kronor till foajén i Kulturens hus finns med. Här finns planer på att minska ljudinsläppet från foajén till biblioteket, ny skyltning tillgänglig på fler språk, teknik för självbetjäning med mera.

Mer pengar till RF-Sisu

Vidare tog arbetsutskottet ställning till förslaget om verksamhetsbidrag på 400 000 till RF-Sisu Norrbotten. De har sedan många år haft en årlig ersättning utifrån avtal på 300 000 kronor men kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ser ett utökat behov av RF-Sisus kompetens och föreslår därmed en höjning och en övergång från avtal till verksamhetsbidrag.

Ärendena ska upp för beslut i kultur-och fritidsnämnden den 20 september.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Uppdaterad 6 september 2023

Logotyp