Frågan om krisstöd och drift av Lillan till
kultur- och fritidsnämndens möte i oktober

Krisstöd till Folkets bio, utveckling av Medborgarhuset Råneå och Lillan. Det är tre ärenden kultur- och fritidsnämnden ska ta ställning till den 19 oktober.

Folkets Bio Luleå har inkommit med en ansökan om förlustbidrag på 200 000 kronor extra för 2023. Orsaken är att föreningen fått ökade kostnader och att spåren av pandemin fortfarande påverkar verksamheten negativt.

Studieförbundet ABF har kommit in med en ansökan om att ta över driften av Lillan från och med 2024.

– Vi föreslår ett ja till stödet eftersom Folkets bio fyller en viktig funktion i Luleå genom att visa kvalitetsfilm som bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet. Utan stöd är risken stor att föreningen måste lägga ner, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

Frågan avgörs på kultur-och fritidsnämnden den 19 oktober.

Biblioteket fortsätter med utökad service

Gällande Medborgarhuset i Råneå så handlar det om att låta biblioteket, även fortsättningsvis, ha utökad service och omhänderta en del av medborgarkontorets tidigare uppgifter. Detta pågår redan på prov sedan 2022 då biblioteket tog över hela receptionen och ansvaret för servicen i Medborgarhuset.

– Nu har vi haft omfattande dialoger med föreningsliv och områdesgruppen i Råneå, samt enkäter bland besökare. Baserat på dessa föreslår vi att biblioteket även i fortsättningen ska ge utökad service till Råneborna och utveckla sin service i nära samspel med Råneåtrakten, säger Patrik Bylin.

Ärendet ska gå från kultur-och fritidsnämnden upp till kommunfullmäktige för beslut.

ABF föreslås ta över driften av Lillan

Gällande Lillan så har studieförbundet ABF inkommit med en ansökan, i nära samråd med tjänstepersoner från Luleå kommun, om att få drifta verksamheten med start från 2024. Det innebär att ABF vill ansvara för bokningar av lokalen. Kultur-och fritidsförvaltningens personal kommer även i fortsättningen ansvara och sköta tekniken på Lillan. Lokalen kommer vara öppen för alla som vill boka den även efter årsskiftet.

Enligt förslaget går ABF Norr i Luleå in med 200 000 kronor i samverkansmedel och övertar ansvaret för den framtida utvecklingen av Lillan med ökad musikverksamhet och workshops.

Från Kultur- och fritidsförvaltningen ser man positivt på förfrågan från ABF i Norr.

­– Samverkan mellan kommun och studieförbund sker runt om i Sverige på olika sätt och vi ser framför oss att lyfta Lillan som evenemangslokal, vilket den är förtjänt av, säger Patrik Bylin.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Luleå kommun

Logotyp