Genomfart avstängd på Notvikens handelsområde

Delar av Spantgatan på Notvikens handelsområde hålls stängd för genomfart juni - oktober 2019 . Detta på grund av att projekt Östra Länken drar västerut och under perioden kommer att arbeta med att lägga ned VA-ledningar längs gatan. Avspärrningarna och återvändsgränden flyttas vartefter arbetet går framåt. Följ skyltning på plats.

Vägarbete Spantgatan juni - oktober 2019. Arbetet pågår löpande med start från Mjölkuddstjärnen mot Alcatraz. Avspärrningarna och återvändsgränden flyttas vartefter arbetet går framåt. Följ skyltning på plats.

Avstängningen för genomfart innebär att infart till fastigheterna endast kommer att vara öppen från ett håll. Endera är det öppet från Bodenhållet, det vill säga infart via uppfarten förbi XL-bygg eller så kommer infarten gå upp vid Nordsjö färg.

Arbetsområdet är ca 300 meter. Följ trafikskyltar på plats.

Parkering längs Spantgatan blir begränsad. Nyttja fastighetsparkeringar i möjligaste mån. Även för vändning av fordon och utfart åt det håll du kom in från.

FAKTA

  • Vill du veta mer om störningar i trafiken läs vidare på våra projektsidor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Arbetet längs Spantgatan ingår i Östra Länkens etapp 4F.

Text: Eva Sundgren

12 juni 2019

Logotyp