Goda jobbmöjligheter för elever på El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet vid Luleås gymnasieskola satsar på modern teknik/styrteknik för att möta behovet av arbetskraft i Norrbotten. Utbildningen riktar sig mot nya styrsystem och är väldigt praxisorienterad.

– Förutsättningarna för att eleverna ska få jobb direkt efter examen ser jättebra ut och det verkar se ut så framåt också, säger Tomas Norberg, lärare, El- och energiprogrammet.

Eleverna Emil Lindgren och Gustav Wikström som går lärling, årskurs 3 får göra praktiska moment i övningssalen Luren vid kvarteret Kungsfågeln.

Eleverna får i utbildningen lära sig hur moderna styrsystem fungerar. Det handlar om system som till exempel, KNX, Plejd och Wiser. KNX är ett modernt styrsystem som styr både belysning och automation i både villor och andra byggnader. Plejd är ett belysningssystem som oftast installeras i nybyggnationer men även i befintliga elinstallationer. Wiser är ett nytt styr- och belysningssystem som nyligen lanserats av en stor leverantör.

– Vi förbereder eleverna att använda ny teknik så att de ska vara väl förberedda på branschens krav, säger Stefan Bokvist, lärare vid El- och energiprogrammet.

Behöriga elektriker har goda chanser till jobb

Efter examen från El- och energiprogrammet har eleverna de kunskaper som behövs för att arbeta med automatiserade produktionssystem, system för energi-, miljö- och vattenteknik eller dator- och kommunikationssystem, eller för att arbeta som elektriker inom eldistribution eller installation.

Efter tre år på El- och energiprogrammet, färdigställer eleven sin utbildning genom att göra 1600 timmar på ett elföretag. Efter detta är eleven behörig elektriker.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Caroline Rönnberg

Logotyp