Händelserna på skolorna i Luleå – ”alla måste samverka”

Grundskolan har tillsammans med socialtjänsten och polisen hållit en presskonferens med anledning av att en elev har avlidit på en grundskola, och två elever på en annan grundskola råkat ut för en händelse. Eftersom det finns en oro i samhället för att barn håller på med boffning informerades även om det.

– Våra tankar går till de anhöriga som drabbats av en förödande sorg eller är oroliga. Vi vill genom presskonferensen informera samhället, så att vuxna vaknar och är uppmärksamma kring boffning, säger kommunpolisen Magnus Carlborg.

Presskonferensen hölls i Stadshuset.

Grundskolan arbetar utifrån barnens behov

Verksamhetschef Louice Stridsman inledde presskonferensen med att berätta att de aktuella händelserna har lett till att grundskolans krisgrupp har aktiverats för att få större resurser och befogenheter.

I och med att ambulans och polis har varit på skolorna väcker det många tankar hos eleverna, och vårdnadshavare har informerats om det inträffade för att kunna möta sina barns reaktioner i hemmen.

Information har redan tidigare gått ut om boffning- i samband med att personal på Stadsbiblioteket larmat om att toaletterna användes till det. Skolan samverkar också med socialförvaltningen och polisen, men kan inte kommentera enskilda elevärenden på grund av sekretess.

– Från skolans sida förstärker vi elevhälsan. Vi arbetar med flera olika kompetenser nära eleverna och pedagoger för att trygga och stötta upp. Vi arbetar med bland annat skolpsykologer, skolkuratorer och skolsköterskor, säger Louice Stridsman, verksamhetschef grundskolan.

Gränsen är hårfin – boffning kan få förödande konsekvenser

Kommunpolisen Magnus Carlborg inledde med att ge en lägesbild där de blivit uppmärksammade på enstaka fall med boffning. Eftersom produkterna som används för boffning är lagliga har det därför handlar om sjukvårdsärenden. Det har inte blivit ett polisiärt ärende.

– Produkterna som används för boffning är lagliga, lättillgängliga och lätta att dölja. Därför är det svårt att hantera det också för vuxenvärlden, säger Magnus Carlborg, kommunpolisen.

Ett viktigt budskap från pressträffen är att uppmärksamma vuxna på att boffning förekommer, för barnen får redan informationen via sociala medier där det förekommer hetsning och uppmuntring.

Råd till vårdnadshavare

Det är viktigt för vårdnadshavare att prata med barnen, och att vara påläst och nyfiken. Andra saker som man kan vara uppmärksam på är om barnen doftar mycket parfym, eller om man hittar produkter med drivgas hemma.

Problemet är att det är väldigt många produkter som innehåller drivgas, därför är det inte rätt att enbart fokusera på torrschampo. Ett annat tecken är om barnen verkar omtöcknade. Kommunpolis Magnus Carlborg:

– I sociala medier kan det också bli en hård ton bland barn och ungdomar när det händer sådana här saker, så vuxna kan behöva prata med dem om vad de upplever där. Det kan leda till effekter utanför de sociala medierna.

Samverkan är viktig och vuxna behöver vakna

Från socialförvaltningen medverkade verksamhetschefen Anna Saxin som betonade vikten av samverkan.

– Socialtjänsten uppdrag är att samordna insatser för barn och unga tillsammans med skola, polis och vårdnadshavare, säger Anna Saxin.

Socialförvaltningen har förstärkt arbetet med lägesbeskrivningar i olika områden, för att se om och var man behöver gå in med riktade insatser tillsammans med skolan och Polisen.

Kommunen har i samband med presskonferensen också gått ut med en uppmaning på lärplattformen Unikum till vårdnadshavare på mellan- och högstadiet om att vara uppmärksam på boffning. Där ger de också några råd till föräldrar och poängterar att alla vuxna måste hjälpas åt.

Högsta prioritet – ingen enskild kan lösa frågan

Carina Sammeli, kommunalråd i Luleå, har under veckan mötts av oro från medborgarna och fått frågor om vad som hänt och vad som görs.

– Frågan är av högsta prioritet och kommunen arbetar med de resurser vi har, säger hon.

Om det behövs nya politiska beslut får tjänstepersonerna återkomma med förslag till det. Hon poängterade att när det gäller situationen med boffning måste hela samhället hjälpas åt för ingen enskild kan lösa frågan.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Camilla Hermansson

Bild: Bo Pettersson

Logotyp