Här är teamet som ska utveckla Isbanan

Nu står det klart vilka som ska ingå i team Luleå i projekt Visioner i norr. Tanken är att teamet ska prova nya arbetsmodeller för att ge nya innovativa perspektiv i utvecklingen av attraktiva, trygga och hållbara samhällen. Projektet Visioner i norr är initierat av Rådet för hållbara städer, regeringens satsning för hållbar stadsutveckling.

– Det känns spännande att få bjuda in nya krafter inom olika professioner för att se Luleås möjligheter med nya ögon. Teamet har en bra blandning av kompetenser för att jobba med just isbanan och de förhållanden vi har med bland annat vintermörker och sommarljus. Det ska bli väldigt intressant att se vilka förslag de kommer med och hur det kan skapa fler värden för luleåbor och besökare, säger Luleå kommuns stadsarkitekt Mia Persson

För Luleå kommun är det isbanan som står i fokus för de utvalda teammedlemmarna som består av industridesigners Annica och David Doms utbildade vid LTU, universitetslektor vid LTU, Nina Lintzén, specialist på snö, landskapsarkitekten Sam Keshavarz och Luleås egen ljusdesigner Jan Forsmark.

Projektet Visioner i Norr omfattar sex team som ska ta sig an utmaningar i fyra kommuner från Norrbotten, Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå och Skellefteå och Umeå från Västerbotten.

För arbetet är det rådet för hållbara städer och kommunerna själva som tillsammans har valt ut specifika platser som de utvalda teamen ska ta fram nytänkande förslag kring. Teamen är blandande med deltagare utifrån olika yrkesgrupper och består av arkitekter, designers, antikvarier, ingenjörer, forskare och konstnärer.

Isbanan i fokus för Luleå teamet

För Luleå kommun är det isbanan som står i fokus för de utvalda teammedlemmarna som består av industridesigners Annica och David Doms utbildade vid LTU, universitetslektor vid LTU, Nina Lintzén, specialist på snö, landskapsarkitekten Sam Keshavarz och Luleås ljusdesigner Jan Forsmark.

En viktig del i projektet är att arbetet som teamen gör ska mynna ut i nya arbetsmodeller där fler röster bjuds in i samhällsplaneringen för att underlätta kommunernas framtida arbete i det som rör hållbart samhällsbyggande.

– Vi valde Isbanan som sträcker sig runt hela centrumhalvön med avstickare mot Mjölkudden och Bergnäset, som studie för vårt team. - Isbanan är en riktig pärla och en fantastisk mötesplats. Utmaningen ligger i att göra upplevelsen av den ännu bättre med hjälp av arkitektur, design, ljus och konst, säger samhällsstrateg Jenny Lindberg och fortsätter - Förhoppningen är att hitta lösningar som går att realisera och ge Luleåborna ytterligare anledning att mötas på isbanan.

Utgångspunkt Luleå, Isbanan

Att bygga vidare på denna lokala pärla, som varje år drar tusentals människor under vintermånaderna, för att sedan smälta bort under midnattssolen. Trots sin popularitet har isbanans potential inte helt nyttjats under vintertid, och utvecklingsplaner för strandstråket runt omkring har huvudsakligen fokuserat på barmarkssäsongen.

Teamet kommer att fokusera på frågan: Hur kan vi genom gestaltning av platsen och dess omgivningar höja dess status som modernt kulturarv året runt? Vilka modeller finns det för att stärka systemen för förvaltning och hur kopplar det an till civilsamhällets självorganiserade nätverk som är och kan bli kopplade till platsen?

Motivering till valet av team

Projektet Visioner i norr är initierat av Rådet för hållbara städer, regeringens satsning för hållbar stadsutveckling.

– Rådet för hållbara städer vill stödja kommunerna. I projektet kopplar vi samman team i nära samarbete med kommuner. De ska ta fram konkreta förslag på hur platser kan gestaltas med hjälp av arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö. Det ska bli en miljö som utvecklas och förvaltas så att den blir bättre för dem som bor och verkar i området, i nutid och i framtid, säger Jessica Segerlund, Chef ArkDes Think Tank på uppdrag av Rådet för hållbara städer.

I medlemmarnas ansökan till Visioner i Norr del 2 fanns en mängd kvaliteter som av juryn tycktes som skräddarsydda för den tilltänkta geografin. Det föreslagna greppet och metoden är föredömligt tydlig och potentialen för att nå dit är god. Teamet ställer konkreta, och för Luleå högst relevanta, frågor som det finns möjligheter att ge svar på.

Sammantaget gör detta ”Isspår” till ett utforskande projekt som genom oväntade samarbeten har förutsättningar att kunna genomföras och leva vidare. Därigenom kan projektet bidra på ett positivt sätt till livskvaliteten för luleåborna och stadens attraktionskraft.

Utvalda medlemmar till teamen

  • David Doms, industridesigner
  • Nina Lintzén, is- och snöforskare
  • Sam Keshavarz, landskapsarkitekt
  • Annica Doms, industridesigner, form- och slöjdutvecklare
  • Jan Forsmark, ljusdesigner

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Arkdes och Eva Sundgren

Logotyp