Inbjudan till markanvisning på Notviken

Nu bjuder kommunen in intressenter att lämna in sina förslag för byggnation på kvarteren Cylindern och Vagnen på Notviken. Området ligger nära den västra entrén till Luleå vid det kända landmärket The Opposite Sphere eller som den heter i folkmun, Rostbollen.

– Vi har fått in flera förfrågningar med intresse att utveckla området med nya bostäder. Nu bjuder vi in till en markanvisning som går ut bredare och ger möjlighet för fler aktörer att få chansen att etablera sig här, säger Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef

Luleå kommun bjuder in till markanvisning på Notviken intill landmärken The Opposite Sphere.

Prövar nytt arbetssätt med delaktighet

I den här markanvisningen provar kommunen ett nytt arbetssätt där man satt ramarna för den nya bebyggelsen i ett planförslag som varit ute på samråd. Syftet är att bjuda in aktörerna att kunna påverka planläggningen inför att detaljplanen ställs ut för granskning och därefter antas politiskt.

– Notviken är ett uppskattat bostadsområde med närhet till det mesta, vi ser att fler människor vill bo här. Just den här platsen har god potential att utvecklas med nya bostäder som får skyddade lägen mot söder och väster och samtidigt avgränsas området från trafiklederna i norr, säger planchef Frida Lindberg.

Ett nytt område i harmoni med den befintliga bebyggelsen

Området ska byggas i harmoni med övrig bebyggelse och i inbjudan till markanvisningen skrivs: Det nya ska samsas med det befintliga. Bebyggelse trappas ner mot villabebyggelse för att möta upp mot dess låga skala. Det nya och det gamla bildar tillsammans en småskalig karaktär i ett tryggt och trevligt gaturum.

Förslagen kommer att bedömas av en grupp tjänstepersoner från Luleå kommun. Samtliga förslagsställare som uppfyller ska-kraven kommer att erbju­das möjlighet att presentera sitt förslag närmare vid en träff med kommunen. Utgångspunkten kommer att vara hur väl de olika förslagen svarar mot be­skrivningen av den bebyggelse som kommunen ser framför sig, skakraven och de mervärden som finns listade.

Markanvisningsområdena Cylindern och Vagnen. Här syns tydligt förhållendet till närliggande bebyggelse och trafiknät.

Bild på planprocessen. Markanvisningens start den 28 september, intresseanmälan senast 14 november, tilldelning i december och planerat byggstart under 2024

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Johanna Lundmark

Logotyp