Internationell träff i Luleå

Luleå kommun är med i ett internationellt projekt för att ta fram ett gemensamt utbildningsmaterial inom smarta energiledningssystem tillsammans med Holland, Spanien, Tyskland, Norge och Schweiz. Målet är att höja lärarnas kunskaper för att kunna genomföra bästa möjliga utbildning. Den 12 - 13 juni träffades projektets deltagare på Vuxenutbildningen i Luleå.

– Genom att arbeta tillsammans får vi en bred kompetens och utbyte av kunskaper, säger Jan-Eric Andersson, utbildare vid Vuxenutbildningen i Luleå. Det ger oss rätt förutsättningar för att skapa en bra utbildning.

Deltagare från projektet på besök i Sverige från Holland, Spanien och Norge.

Projektets mål är att ge eleverna goda förutsättningar att arbeta med energiledningssystem på ett klimatsmart och hållbart sätt genom en utbildning som är likvärdig för alla länder i projektet.

– Det öppnar bland annat upp dörrarna för våra elever i Sverige att ha praktik utomlands i partnerländerna, och vise versa för övriga länder, säger Jan-Eric Andersson.

Sverige ansvarar för kvalitet

Deltagande på mötet kommer från ULE och Zuigune Fundazione i Spanien, Fachhochschule Munster i Tyskland, Alfa college i Holland, NTI-MMMM AS i Norge, Myclimate i Schweiz och Luleå kommun.

Länderna har olika ansvarsområden i projektet där de olika samarbetspartnernas styrkor nyttjas inom teknik och organisation. Sverige ansvarar för teknikområdet el och automation samt att projektet levererar rätt kvalitet.

Mer information

http://www.energyducation.eu/länk till annan webbplats

FAKTA

  • Total budget för projektet är: 2 500 000 kronor, Luleå kommuns budget är 500 000 kronor. Det är sökta pengar från EU.
  • Projektet avslutas den 30 november 2020.
  • Spanien är projektägare.

Text: Sara Ruthberg

Bild: Maria Johansson

13 juni 2019

Logotyp