Ja till internationell utbildning

Skolan kan påbörja processen med att etablera internationell utbildning inom grundskolan och gymnasieskolan. Det är beskedet efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 21 september.

– Det finns en efterfrågan av internationell utbildning i och med Luleås kommande företagsetableringar och den arbetskraft som väntas behövas. Därför får nu förvaltningen i uppdrag att gå vidare i processen, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Emma Engelmark (S).

Skolan påbörjar processen med att etablera internationell utbildning i kommunal regi.

Det innefattar engelskspråkig undervisning för åk F-9 i grundskolan (International Baccalaureate), i gymnasiet (International Baccalaureate Diploma Programme) samt utökning av engelskspråkig grundskoleutbildning utifrån svensk läroplan till att innefatta årskurserna F-6.

Idag erbjuds engelskspråkig undervisning i åk 7-9 på Björkskataskolan, till 20 procent av undervisningstiden. Undervisningen utgår ifrån svensk läroplan

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Shutterstock

Logotyp