Ja till rivning av Sunderbyhuset

Kultur-och fritidsnämnden sa i dag ja till rivning av Sunderbyhuset på friluftsmuseet Hägnan. Huset är angripet av mögel, röta och äkta hussvamp. Skadorna upptäcktes 2020 när innerväggarna togs bort då huset skulle renoveras för att bli personalbyggnad.

Bedömningen från expertis är att en restaurering kostar cirka fem miljoner kronor då huset måste restaureras med tidstypiskt material, vilket är dyrare än moderna material. Kostnaden är exklusive sanering av hussvampen i de kvarvarande delarna.

Därför föreslås istället en rivning av huset, som inte ingått i den museala verksamheten sedan det flyttades till Hägnan år 2000.

I dag klubbades ett ja till rivning av Sunderbyhuset på Hägnan.

– Det är ett väldigt sorgligt beslut att fatta och vi måste lära oss av det här för att undvika liknande situationer i framtiden. Därför pågår just nu ett arbete med att ta fram en underhållsplan för alla byggnader på Hägnan, säger Emmeli Nybom (S), ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Sunderbyhuset har besiktats av två oberoende besiktningsföretag. Även en byggnadsantikvarie, en timmerman och kommunens upphandlade byggentreprenör har undersökt huset.

C, V, RS reserverade sig mot beslutet.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Karina Jarrett

Logotyp