Klart med förändringar inom äldreomsorgen

Fyra av kommunens vård- och omsorgsboenden flyttar när det nya boendet på Kronan står klart 2021. Socialnämnden beslutade den 24 oktober, efter en stunds debatt, att anta förvaltningens förslag i sin helhet.

– Vi ska se till att det finns tillräckligt antal platser på våra vård- och omsorgsboenden när våra medborgare behöver. Det här innebär en anpassning för att klara framtidens behov, säger socialchef Gabriella Sjöström.

Kronans vård- och omsorgsboende beräknas klart 2021 då 126 platser öppnas.

Gabriella Sjöström, socialchef

Bakgrunden är att andelen äldre ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder, i Luleå och Sverige som helhet. För att möta den utvecklingen arbetar socialförvaltningen med att förändra i verksamheten. Det handlar bland annat om att se över hur förvaltningen använder sina lokaler och säkerställer framtida kompetensförsörjning.

Boenden som berörs

Socialnämndens beslut innebär att fyra av kommunens vård- och omsorgsboenden flyttas till Kronan i samband med öppningen 2021. Det gäller:

  • Antnäs vård- och omsorgsboende, 20 platser
  • Hertsögårdens vård- och omsorgsboende, 18 platser
  • Lulsundets vård- och omsorgsboende, 18 platser
  • Örnens vård- och omsorgsboende, 70 platser

Totalt öppnas 126 av 144 platser, resterande 18 platser tas i bruk vid behov. Brukare och personal flyttar till Kronan enligt en tidplan som upprättas under hösten 2019.

Frågor och svar om förslaget

Vill du veta mer, läs sammanställningen med Frågor och svarPDF som togs fram när förslaget lämnades till socialnämnden 29 augusti.

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Luleå kommun

Illustration: Hemsö

29 augusti 2019

Uppdaterad 24 oktober 2019

Logotyp