Klimatsmart, snabbt och smidigt – Thomas och William vid Luleås hemtjänst tar cykeln

Att jobba inom hemtjänsten innebär många korta förflyttningar fram och tillbaka till olika brukare under dagen. Thomas Modig och William Larsson jobbar på Björkskatans hemtjänstområde och de är båda mycket nöjda med att ha tillgång till en egen tjänstecykel under varje arbetspass. Luleå som kommun och plats har som mål att vara klimatneutralt till år 2040 och för att nå dit behöver andelen fossilfria resor både inom kommunens organisation och bland medborgare och näringsliv öka rejält.

Luleå står inför en stor utmaning enligt Luleå kommuns klimat- och miljöstrateg Sophie Forsberg Johansson.

– Vi ska bli fler Lulebor, vi har som mål att öka till 100 000 invånare, samtidigt som vi ska minska vår klimatpåverkan ner till noll, och allt detta ska vara uppnått senast år 2040.För att kunna ta sig an denna utmaning har Luleå kommun delat in arbetet med att minska våra utsläpp i fem områden; transporter, byggnader, fysisk planering, energi och konsumtion. Och inom området transporter behöver vi både minska resandet och öka andelen hållbara transporter.

Att ersätta bilen med cykel för kortare resor är ett enkelt och effektivt sätt att minska utsläppen på. Att cykla i tjänsten är vardag för en stor del av Luleå kommuns personal inom hemtjänsten, och kanske kan deras erfarenheter inspirera till ökat cyklande även inom andra verksamheter på kommunen eller bland Luleås medborgare och näringsliv!

Thomas Modig och William Larsson jobbar inom hemtjänsten på området Björkskatan i Luleå

Thomas Modig och William Larsson jobbar inom hemtjänsten på området Björkskatan i Luleå

Snabbt och smidigt med cykel i jämförelse med bil

Det är en frostnupen dag i november när vi träffar Thomas Modig och William Larsson för ett samtal kring hur det är att dagligen cykla i tjänsten. De jobbar båda i Björkskatans hemtjänstgrupp som är en av ett 20-tal olika hemtjänstgrupper inom Luleå kommun. Att hoppa på cykeln och rulla iväg på två hjul är i princip alltid både snabbare och enklare än att ta bilen i de mer geografiskt begränsade hemtjänstområdena enligt dem.

– Det går väldigt snabbt med cykel, det är en smidighet i jämförelse med att framföra sig med bil här på Björkskatan. Som ett exempel, om man ska bara ett kvarter härifrån så blir det en väldig omväg om jag måste köra bil runt hela vägen dit. Tar jag cykeln så kan jag i princip rulla ner till Snövägen på nån minut bara, förklarar Thomas.

– Det är även svårt att hitta parkering inne på områdena, det är mycket privata parkeringar och man måste ha olika typer av tillstånd överallt, vilket blir väldigt omständligt. Det blir mycket krångligare med bil helt enkelt, fyller William i.

Det är lite olika upplagt i de olika hemtjänstgrupperna men på Björkskatan har de varsin egen tjänstecykel eftersom de tycker det funkar bättre än att man har ett antal cyklar att dela på. Genom att alla de fast anställda har en egen tjänstecykel så lär man känna sin cykel och kan ha rätt höjd på sadel och styre. När cyklarna behöver servas så skickar de ett mejl till en cykelreparatör i stan som kommunen har avtal med och då kommer de och hämtar cyklarna och någon eller några dagar senare står de utanför samlingslokalen igen, färdiga att cykla vidare på.

– Det är väldigt smidigt, säger William. De enklare sakerna sköter vi själva här på plats, till exempel byter slangar vid punktering eller fixar bromsar, men större grejer och byte till vinterdäck mm sköter cykelreparatören.

– Vi har ju inte riktigt tid att hålla på med cyklarna så mycket så det är bra att vi har den här möjligheten att skicka i väg dem och få de fixade tillbaka, säger Thomas.

William Larsson trivs med sitt jobb inom hemtjänsten i Luleå.

William Larsson trivs med sitt jobb inom hemtjänsten i Luleå.

Hur funkar det på vintern?

De är normalt sett sju personal i hemtjänstgruppen och sommartid cyklar eller går nästan allihop och vintertid är det ungefär hälften som fortsätter cykla. Fler har börjat cykla vintertid också efter att de fick tillgång till elcyklar i teamet.

– En nackdel är såklart vädret vintertid, det får man ju erkänna, men jag vill ge världens största eloge till dom som plogar cykelvägarna på vintern, de är ofta plogade redan när vi börjar klockan sju på morgonen, så en eloge till de som jobbar i snöröjningen, hälsar Thomas. Jag har cyklat varenda dag oavsett vinter eller sommar, vilket väder det än är, cyklat i flera decimeter snö, tycker det är lättare att cykla då än att gå, du tar dig igenom på ett annat sätt. Det är kanske inte alla som håller med men så upplever jag det.

– Det kan vara värre inne på gårdarna och kvarteren, där kanske de inte hunnit ploga, så där kan det vara lite tufft de dagar det varit mycket snöfall. Det packar på snö under skärmar och ibland är det som att köra rakt in i ett mjukt cykelställ… Det positiva är att man landar mjukt om man ramlar, skämtar William. Men det är inte så ofta det kommer så mycket snö på en gång, bara något fåtal dagar per år.

Men Thomas och William vill inte använda någon av de populära elcyklarna ens vintertid, de mår bra av all den vardagsmotion och friska luft de får på arbetstid när de cyklar sina vanliga 3-växlade cyklar:

– För min del har fördelen med hemtjänsten alltid varit dels att man får mycket gratis vardagsmotion, dels att du träffar många intressanta personer och hjälper dem på olika sätt, säger Thomas.

– Det är en väldig variation i typ av arbetsinsatser och så får man röra mycket på sig, man får liksom ventilera mellan varje arbetsinsats, det är bra för oss som har mycket energi, säger William leende.

Det är väldigt bra att kunna ha cykeln inomhus när det är möjligt under vintern tipsar Thomas.

Det är väldigt bra att kunna ha cykeln inomhus när det är möjligt under vintern tipsar Thomas.

Mindre behov av tjänstebilar med annan indelning och planering

Fler borde verkligen få möjlighet att cykla i tjänsten, och den som har möjlighet borde ta chansen. Att cykla alla kortare resor i tjänsten ger så många fördelar, enligt Thomas och William. Både för varje enskild individ som får motion och hälsosammare dagar och för Luleå som plats med friskare luft och minskad klimatpåverkan.

Och Thomas som jobbar som huvudskyddsombud inom Luleås hemtjänst och därför har lite helikopterperspektiv på verksamheten menar till och med att det med en lite förändrad indelning och ett annat fokus på planeringen skulle gå att minska antalet bilar ner till noll i flera av Luleås olika hemtjänstområden:

– Skulle man titta på hemtjänsten ur ett miljöperspektiv och bryta upp grupperna i mindre områden skulle man kunna minska mängden bilar och bilkörning rejält. Det är när ett område sträcker sig över flera bostadsområden som det blir omöjligt att hinna med utan bil. Men med några fler men mindre områden skulle vi klara oss med att cykla.

– Såklart måste det finnas tillgång till bilar för besöken ute i byarna och på landsbygden men större delen av Luleå stad och dess bostadsområden skulle faktiskt kunna vara bilfria hemtjänstområden, säger Thomas och med det avslutar vi vårt samtal för den här gången.

Att cykla i tjänsten – tips från Thomas och William

  • Ha några enkla verktyg på arbetsplatsen, så du kan byta en slang eller höja och sänka sadel och styre men ha gärna avtal med en cykelreparatör för mer avancerade reparationer
  • Fortsätt att cykla även under vintern men byt till vinterdäck
  • Ha cyklarna inomhus under vintern när det är möjligt, då slipper man frusna växlar och en väldigt trögcyklad cykel
  • Skaffa om möjligt elcyklar till arbetsplatsen eftersom det ökar chansen att du cyklar även under vintern

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Lena Hedberg

Logotyp