Kulturkraft: Fokus på kulturens betydelse

I slutet av oktober bjuds kulturbranschen, offentlig sektor och näringsliv in till en dag med fokus på kulturens betydelse för ett attraktivt samhälle.

Kulturkraft går av stapeln på Norrbottensteatern den 28 november.

Luleå kommun, Norrbottensteatern och Region Norrbotten kraftsamlar kring kulturens roll i samhällsomvandlingen.

– Det är mycket fokus på industrisatsningarna och omställningen, men människor har ju en fritid efter jobbet också. Människor flyttar inte till en stad endast för jobbet utan också för vad staden har att erbjuda i övrigt. Kulturen är ett område som vi behöver satsa på för att stärka ett attraktivt samhälle. Målsättningen med Kulturkraft är att skapa en plattform för offentlig sektor, kulturbranschen och näringslivet, säger Marie Wallstén, enhetschef för Konst, scen och möten, Kultur- och fritidsförvaltningen, och fortsätter:

– Initiativet till Kulturkraft kommer från Gunilla Röör, teaterchef för Norrbottensteatern, som tyckte att vi skulle göra någonting tillsammans för att visa hur konst och kultur är en motor i omställningen.

Under dagen kommer ett antal personer föreläsa. Två av dem är Magdalena Malm, konstkurator, som kommer föreläsa utifrån rapporten ”Kulturens plats i framtidens Luleå”, och Micael Dahlén, författare och professor i ekonomi från Handelshögskolan, som kommer pratar om lycka.

Den 28 november går arrangemanget av stapeln på Norrbottensteatern. Alla som vill kan anmäla sig.

– Det jag ser fram emot allra mest är att få möta olika kompetenser utanför webinarier och broschyrer, säger Gunilla Röör, teaterchef för Norrbottensteatern.

Magdalena Malm, konstcurator och generalsekreterare för Bildkonst Sverige, kommer att berätta om förstudien "Kulturens plats i framtidens Luleå".

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Linda Sundström

24 november 2023

Logotyp