Ladugård blir hotell

Bälinge Bondgård får bygga om en ladugård till hotell med sex rum. Det står klart sedan miljö- och byggnadsnämnden igår beviljade bygglovet. Politikerna beslutade även om mätetal inom nämndens verksamhetsområden, bland annat att vidta åtgärder för att öka kundnöjdheten.

Nämnden behandlade 33 ärenden på sammanträdet den 29 september, däribland bygglov för Bälinge bondgård.

Mätetal och ambitioner

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om mätetal och ambitioner inom nämndens utvecklingsområden. Bland annat godkändes förslagen om förbättrade digitala tjänster samt åtgärder för ökad kundnöjdhet och effektivare handläggning.

– Våra mätetal ska kunna konkretisera vart vi vill se förflyttning av olika insatser. Nu har ett förslag lagts på att öka ambitionsnivån på förbättrad ranking i Sveriges Kommuner och Regioners mätning kring kundnöjdhet, minska klimatpåverkan och att det ska vara lätt att göra rätt i våra processer, säger miljö- och byggchef Patrik Wallgren.

Ladugård ska bli hotell

Nämnden beviljade bygglov för Bondgården Bälinge AB som vill bygga om en ladugård till hotell. Hotellet ska ha sex hotellrum och erbjuda övernattning för bland annat konferensgäster.

Bondgården Bälinge bedriver sedan tidigare bland annat butik, restaurang och café. Nämnden föreslås godkänna bygglov.

LKAB vill bygga kontorshus

LKAB beviljades bygglov för kontorshus med tillhörande garage och parkeringsplatser nära Aurorum på Porsön. I kontorslokalen ska LKAB bedriva teknikutveckling och forskning.

Padelhall till Lövskatan

Stålstaden AB vill ändra användningen av en industribyggnad på Lövskatan (Verdandi 1) till padelhall och har sökt tidsbegränsat bygglov för detta. Syftet är att bygga fem padelbanor med utrymme för omklädning, dusch och bastu.

Miljö- och byggnadsnämnden godkände tillfälligt bygglov fram till och med 30 september 2031.

Industribyggnad på Dalbo

Ja till ny industribyggnad på Dalbo i Björsbyn. Miljö- och byggnadsnämnden godkände fastighetsbolaget Diamantborrning AB: ansökan.

Syftet är att hyra ut lokaler till små och medelstora entreprenörer med behov av lagringsutrymmen, förrådslokaler samt mindre entreprenadverksamhet som till exempel el-, rör- samt byggentreprenörer.

Ny pumpstation för spillvatten i Rutvik

Nämnden beviljade stadsbyggnadsförvaltningens ansökan om bygglov för ny pumpstation för spillvatten vid korsningen Haparandavägen och Rutvikssundsvägen.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosén

Uppdaterat: 30 september 2021

Logotyp