”Luleåborg” – ett gränsöverskridande samarbete

Luleå och Uleåborg har i 20 år samverkat för regionens bästa. Men pandemin har senaste åren satt stopp för fysiska besök, så i år var första gången sedan 2019 som en delegation från Uleåborgs stadsstyrelse var i Luleå.

– Vi är mycket starkare när vi samarbetar än när vi är var och en för sig, säger Seppo Määttä, borgmästare.

Vi är inte så unika som vi tror – Luleå och Uleåborg har mycket gemensamt. Samarbetet mellan städerna kallas därför lite skämtsamt för ”Luleåborg”.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli sammanfattar fördelarna med partnerskapet:

– Norra Norge, norra Sverige och norra Finland växer fort och står alla inför liknande utmaningar och behöver därför samarbeta. Vi behöver befolkningstillväxt, är tunga inom teknikbranschen och behöver få in rätt kompetenser, säger hon.

En man och en kvinna, båda i blå kavaj. Mannen ser ut att tala engagerat.

Seppo Määttä, borgmästare i Uleåborgs kommun, och Carina Sammeli (S), kommunalråd Luleå.

Uleåborg och Luleå är tillsammans starkt drivande i det gränsöverskridande nätverket Bothnian Arc association. Syftet med organisationen är att främja och utveckla gränsöverskridande samarbete inom områden som till exempel logistik, turism, utbildning och kultur.

Ett pågående projekt är att skapa nya hållbara transport- och resvägar mellan länderna och samarbete inom turistnäringen.

När det kommer till utökad turism så har aktörer i regionen kartlagts, workshop hållits och nästa steg är att skapa en plan för en maritim turism i bottniska viken. Ett ökat samarbete gällande kulturfrågor planeras också genom projektet ”Arctic music circle”. Ett projekt som bland annat går ut på att hitta synergier när det kommer till bland annat artistbokningar och festivaler.

Samarbetet ska långsiktigt stärka regionen

Det finns också mer allvarliga anledningar till att ett samarbete mellan städerna och länderna är viktigt. Finlands geopolitiska status har förändrats och behöver tryggas av dels medlemskap i Nato, dels med ett utvecklat nordiskt samarbete för tillväxt, hållbar energiproduktion och säkerhet.

– Den norra regionen försvarar hela Skandinavien, säger Uleåborgs borgmästare Seppo Määttä.

Samarbetsavtalet mellan Luleå och Uleåborg som uppdaterades 2021 går i stort ut på att långsiktigt stärka regionen. Men något som alla deltagare nog kunde skriva under på är vikten av den mänskliga kontakten.

– Bakom papperna finns människor som teamar upp. Politiker och experter som går samman för vår gemensamma ljusa framtid, säger Anne Ränneli-Kontturi, ansvarig för international frågor i Uleåborgs kommun.

En stor grupp människor, gruppfoto.

I år var första gången sedan 2019 som en delegation från Uleåborg besökte Luleå

FAKTA

  • Luleå och Uleåborg är grundare av föreningen Bottenviksbågen Bothnian Arc. Bottenviksbågen sträcker sig längs kusten från Kalajoki i norra Finland till Skellefteå i norra Sverige och området har totalt 710 000 invånare.
  • Luleå och Uleåborg ingick ett samarbetsavtal i februari 2019 för att för att ytterligare utveckla samarbetet mellan städerna. Syftet är att peka ut långsiktiga prioriterade områden samt ge en bild av pågående projekt, aktiviteter och deltagande i internationella nätverk.
  • Luleå och Uleåborg ska i samverkan agera för gemensam positiv utveckling och jobba tillsammans för hållbar tillväxt och attraktivitet i den gemensamma regionen.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Maria Ekman

Logotyp