Luleälven börjar på Storgatan

Luleälven börjar på ett antal ställen som inte är så självklara. Ett exempel är gatubrunnar, dit regnvatten och snö som smält tar vägen. Lumire har valt att berätta om det som finns dolt under marken genom meddelanden vid ett antal brunnar i centrala Luleå.

Inför att Dagvattnets dag infaller på söndag 24 september, började Lumires Dagvattenstrateg Camilla Vesterlund fundera på hur man kan berätta mer om något som är så osynligt, som göms under marken vi går på. Lösningen? Ett meddelande vid ett antal brunnar i centrala Luleå Länk till annan webbplats. med texterna: ”Luleälven börjar här ” och ”Enbart regnvatten här, tack!”.

Camilla Vesterlund, dagvattensstrateg för Lumire, visar en av gatubrunnarna.

Regnvatten eller snö som smälter och rinner av från tak, vägar, parkeringsplatser och andra hårda ytor kallas dagvatten. Man kan förenklat säga, att regnvatten byter namn till dagvatten då det landat på marken. Eftersom ytorna är hårda och svåra att tränga igenom behöver det ledas till brunnar eller direkt mot vattendrag, vilket senare gör att det kan nå vårt grundvatten – utan att ha passerat något reningsverk. Finns det då skräp som fimpar eller tuggummin kan de följa med vidare ut i våra fina vattendrag och sjöar. Att göra människor uppmärksamma på att bara vatten ska ner i våra brunnar, kan vara en påminnelse och arbetet satte igång tillsammans med kollegorna på Lumire och Luleå kommun. Länk till annan webbplats.

Hur mår vår Luleälv?

– Den mår bra som helhet, vi har en älv med stor vattenomsättning med fjällvatten som når ner till oss här vid kusten. Men vi vet också att det finns skräp i vattnet vilket vi förstås vill få ett stopp för. Här handlar det framför allt om mänskligt beteende som vi styr själva. Om vi är mer noggranna med hur vi tar hand om skräp och inte slänger det på fel ställen, kommer också älven att må ännu bättre, säger Camilla Vesterlund, dagvattensstrateg för Lumire.

Vilka tips har du till Luleåborna för att hålla vattnet rent och friskt?

– En enkel sak är just att aldrig kasta skräp på marken, det kan göra större skada än man kanske tror. Det riskerar att påverka både människor och djur om det följer med dagvattnet till våra naturliga vattendrag. En annan sak är att alltid tvätta bilen på en biltvätt, då tvättvattnet innehåller oljor, metaller och andra föroreningar som vi inte vill ha med ut i naturen. Det är också viktigt att kemikalier, färgrester, petroleumprodukter och andra miljöfarliga produkter omhändertas på rätt sätt, säger Camilla Vesterlund och fortsätter:

– Om dagvatten hanteras rätt kan det nyttjas som en positiv resurs i samhället. Det är viktigt att ta tillvara det lokalt innan vattnet har förorenats. Ett exempel är att samla regnvatten för att vattna hemma i trädgården, eller att skapa gröna livsmiljöer eller fylla vattenspeglar för växter och djur. Genom att använda så mycket dagvatten som möjligt minskar vi också risken för översvämningar i samhället, något som varit mer aktuellt under senare år.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Lumire

Logotyp