Luleå satsar på stadskärnan

Just nu pågår ett gediget arbete med att göra Luleås stadskärna mer attraktiv. Siktet är inställt på utmärkelsen Årets Stadskärna 2022 och projektledarna Marlene Bolstad, Visit Luleå, och Natalia Hammarberg, Luleå kommun, förklarar målbilden.

Varför gör Luleå den här satsningen?

– Vi vill skapa en tydligare, attraktiv stad med handel, kultur och sociala mötesplatser. Med gemensamma krafter ska Luleå kommun tillsammans med fastighetsägarna, Visit Luleå, Luleå köpmannaförening samt näringen verka för samma målbild för att utveckla Luleås stadskärna ännu mer.

Marlene Bolstad, till vänster, och Natalia Hammarberg hoppas att Luleå blir Årets stadskärna 2022, men det viktigaste är själva processen med utvecklingen av stadskärnan.

Vad går tävlingen ut på?

– Den som vinner är den kommun som gjort störst framsteg. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling i samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Det betyder alltså att både stora och små städer kan tävla mot varandra på lika villkor. Det handlar inte om vem som har flest butiker och restauranger. Varje stad har sina utmaningar och sina fördelar.

Vilka satsningar kommer att göras?

– Vi kommer löpande att berätta vad som görs och planerar att göras i Luleå. Just nu pågår ett förarbete i tre delar där vi kommer att göra mätningar som bland annat talar om var vi står nu, vilka brister som finns, hur besöksflödet ser ut och hur Luleåborna ser sin framtida stad. Genom dessa förarbeten så vet vi var vi ska lägga vårt fokus för att bli Årets stadskärna 2022. Redan nu ser vi till exempel att Luleå behöver fler tydliga mötesplatser i stadskärnan.

Vad hoppas ni på?

– Vi hoppas vinna men det viktigaste är själva processen med utvecklingen av stadskärnan. Målet är att Luleåborna ska känna och se resultat och att vi ska möta dagens och framtida utmaningar. Att vi får en levande, attraktiv och tillgänglig stadskärna som fler vill vistas i.


FAKTA

Text: Mariana Vnuk

Foto: Tomas Bergman

27 juni 2019

Logotyp