Luleås fastighetsägare kraftsamlar mot otrygghet

Luleå är en av Sveriges tryggaste kommuner, enligt den senaste trygghetsmätningen. Nu tar Luleå kommun, lokala fastighetsägare och Polisen steget mot en tryggare bostadsmarknad. De har sedan en tid tillbaka samverkat och diskuterat hur den lokala bostadsmarknaden ska bli så trygg som möjligt:
– Vi ska jobba proaktivt, inte reaktivt, säger kommunpolisen Magnus Carlborg.

I forumet tar aktörerna upp gemensamma frågor.

Luleå står inför stora utmaningar. Framtidens Luleå är hem till 100 000 invånare, som alla trivs och bor i ett gott grannskap. Forskning visar att städer eller kommuner med mer än 100 000 invånare ofta föredras framför mindre orter. De har en rikare mångfald och en närhet till information, service och infrastruktur som tilltalar fler människor. Kommunens mångfald attraherar också företag och näringsliv som behövs för en levande stad.

För att möta behoven som uppstår i en växande stad, har ett forum för lokala fastighetsägare initierats. Forumet har nu deltagare från Luleå kommun, Lulebo, Heimstaden, Rikshem, Pegasus Real Estate, Stålstaden AB, Fastighetsägarna, DN fastigheter, Akademiska hus, Galären, Riksbyggen, Wallsténhus, Hemsö, Nyfosa, SBS, Diös, Akademiska hus samt den lokala Polisen.

Fokus på trygg andrahandsuthyrning

Nästa punkt på forumets agenda är olovlig andrahandsuthyrning, det vill säga att man upplåter sin bostad till någon annan utan att söka tillstånd hos sin hyresvärd.

Sabina Oksanen, jurist på Lulebo, vill sprida kunskap till kommunens invånare:

– Olovlig andrahandsuthyrning har en direkt koppling till otrygghet. Som hyresgäst känner man en trygghet om man vet vem man bor granne med, vilket är en del av det. Det är också viktigt att fastighetsägaren vet vilka som bor i deras lägenheter om något skulle hända, som en brand till exempel. Tänk om man då inte har någon aning om vem eller hur många som bor i huset. Dessutom har Lulebo ett kösystem där lägenheterna ska gå i den ordning som är bestämd.

Sabina menar att det finns ett stort mörkertal när det kommer till olovlig andrahandsuthyrning:

– Det pågår mer än vad man tror. Man utreder den här typen av ärenden mer strukturerat söderut, upplever vi. Lulebo har länge planerat för att jobba mer aktivt kring ämnet och det finns ett viktigt potentiellt informations-och kunskaps-utbyte med övriga fastighetsägare i kommunen. Därför blev just andrahandsuthyrning ett naturligt första ämne att ta upp i forumet.

"Risk för att människor utnyttjas"

Målet med forumet är att jobba förebyggande, menar juristen från Lulebo. Kommunpolisen Magnus Carlborg, som också sitter med i forumet, håller med.

– Bostadsdelen är viktig i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet som vi alltid jobbar med. I når vi forumet en avgörande arena, kan man säga, vilket är hyresvärdarna själva. Vi får ta del av deras lägesbild och önskemål och samtidigt kan vi förmedla vår information och kunskap till dom.

Polisen och kommunen har sedan ett flertal år ett nära samarbete, inte minst på grund av samverkansöverenskommelsen som de båda signerar regelbundet i syftet att öka tryggheten, minska brottsligheten samt möta utmaningarna med samhällsomställningen. I forumet deltar både privata och kommunala fastighetsägare. Det är forumets styrka, tycker Magnus Carlborg:

– Vi ser det som mycket positivt att så många fastighetsägare valt att delta. Ingen kan motverka den här typen av frågor själv. Vi måste ta till gemensamma insatser.

– Att prata om andrahandsuthyrning är ett proaktivt arbete. När vi pratar om grov organiserad brottslighet så kan det handla om människoexploatering, svart arbetskraft och liknande. Alla som kommer hit ska ju bo någonstans, på en trygg plats, och olovlig andrahandsuthyrning utger en risk för att människor utnyttjas. I förlängningen ser vi en brottslighet som kan vara svår att upptäcka. Eftersom vi jobbar för att höja kontrollen kring entreprenadsbostäderna så blir det svårare att gömma undan folk som kanske inte har rätt att vistas i landet eller som utnyttjas av andra. Det gör att man kommer börja söka andra former av boende för personen som utnyttjas. Allt vi kan göra för att höja kunskapen, medvetandegöra och minska på de negativa boendeformerna är faktiskt att bekämpa den organiserade brottsligheten.

I framtiden ser Magnus Carlborg att fler ämnen kan komma att diskuteras:

– Det finns stor potential kring att jobba för att motverka våld i nära relationer genom det här forumet. Vi ser att det finns handfasta saker vi kan göra tillsammans för att motverka det.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Josefin Högström

Bildkollage: Josefin Högström/Jennie Lind

Logotyp