Många vill hjälpa till – möte om flyktingsituationen i Luleå

Behovet av samarbete och en gemensam lägesbild var några av de saker som framkom under måndagens möte med representanter från civilsamhället, Luleå kommun och olika myndigheter.

En stor mängd förfrågningar kommer till bland annat Luleå kommun från allmänheten som önskar hjälpa ukrainska flyktingar på olika sätt. Fredrik Hansson, kommunalråd (S) Luleå kommun, bjöd därför in till möte för att skapa en gemensam lägesbild och rusta för samarbete mellan olika samhällsaktörer i frågan.

På måndagskvälens möte fanns representanter från Luleå kommun, Region Norrbotten, länsstyrelsen, Migrationsverket, Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan och Riksidrottsförbundet-SISU.

Stort engagemang

Deltagare på mötet var representanter från Luleå kommun, Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Migrationsverket, Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan och Riksidrottsförbundet-SISU Norrbotten.

– Trots kort varsel var det stor uppslutning på mötet. Det finns en enorm vilja och engagemang i alla led. Det är viktigt att vi samordnar våra resurser, säger Fredrik Hansson.

Samverkan

Frågor från allmänheten om hur man kan hjälpa till, samt frågor om vad kommunen och andra organisationer gör, ligger till grund för de punkter som mötesdeltagarna såg som viktiga att fortsätta med:

  • Delge varandra sin lägesbild.
  • Informera varandra om vad som görs/planeras/förbereds och eventuella samverkansbehov inom organisationen.
  • Dela med sig om frågor från allmänhet och föreningar och hur vi kan hjälpas åt att kanalisera dessa rätt.
  • Lyssna in behov, i nuläget och om möjligt kommande.

Organisationen kring denna typ av samverkansmöten är inte klar ännu, men en fortsättning är planerad.

Flyktingläget just nu

Migrationsverket har ännu inte haft behov av de 130 tillfälliga boendeplatser som Luleå kommun erbjudit. Dessa platser är sådana som Migrationsverket vill kunna använda om de tillfälligt inte har tillräckligt med ordinarie platser. Migrationsverket bedömer att platserna kan komma att tas i anspråk men det är oklart när och hur länge.

För närvarande arbetar Luleå kommun med en utökad inventering för att kunna erbjuda fler tillfälliga boendeplatser till Migrationsverket.

 Tips från lokala hjälporganisationer

Svenska kyrkan söker stödpersoner, stödfamiljer och tolkhjälp. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Rädda Barnens app Safe Place finns enkla övningar utvecklade för barn och unga som kan hjälpa för att komma till ro och må bättre. I appen finns också kunskap om stress och svåra känslor. Finns på svenska, engelska och ukrainska. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Foto: Luleå kommun

Logotyp