Mer svenskt kött i Luleås skolor

2018 beslutade Luleå kommun att väsentligt öka inköpen av svenskt kött till skolmaten. Nu kan vi se resultatet. Andelen svenskt kött har ökat från 66 procent 2017 till 89 procent hittills i år.

Luleå kommun beslutade att väsentligt öka inköpen av svenskt kött till skolmaten.

Torkan i Sverige sommaren 2018 skapade stora problem för jordbruket och slog hårt mot jordbruksföretagen. En del tvingades nödslakta sina djur på grund av att man inte fick fram tillräckligt med foder. För att stödja det svenska jordbruket och våra bönder beslutade Luleå kommun att väsentligt öka inköpen av svenskt kött till skolmaten.

Resultatuppföljningen visar att Luleå kommun har ökat sin andel svenskt kött från 66 procent 2017 till 89 procent hittills i år.

­– Sommaren 2018 skapade stora problem för Sveriges bönder och där ville Luleå kommun bidra på det sätt vi kunde. Resultatet är oerhört positivt och vi kan konstatera att vi nu lagt om kursen rejält som gynnar svenskt och närproducerat. Jag vill rikta ett stort tack till mina medarbetare på kommunen som på kort tid ställde om rutiner och prioriterade i en svår situation, säger kommunalrådet Niklas Nordström.

Enligt den senaste rapporten ser läget för Luleå kommun ut så här:

Inköp 2018

Ekologiskt (kr): 23 % varav 17 % svenskt ekologiskt

Ekologiskt (kg): 33 % varav 28 % svenskt ekologiskt

CO2 per kg livsmedel: 1,80. Jämfört med Hanteragruppens (övriga kommuner som använder Hantera) snitt på: 2,10.

Inköp svensk råvara animalier totalt kr

2017: 75%

2018: 78%

2019: 85%

Inköp köttvaror svensk råvara totalt kr

2017: 66%

2018: 70%

2019: 89%

- varav oberett kött

2017: 43 %

2018: 50 %

2019: 93 %

- varav köttprodukter

2017: 67 %

2018: 71 %

2019: 90 %

Text: Roger Jönsson

Bild: Frank Rizo, Shutterstock

04 juli 2019

Logotyp