Miljöattachéerna på besök i Luleå

Under onsdagen möttes medlemsstaternas miljöattachéer i Luleå för diskussioner och studiebesök. Syftet med besöket var att ge mötesdeltagarna en överblickande introduktion om norra Sverige samt ge lokala och regionala perspektiv på den gröna omställningen.

Under första halvåret 2023 är Sverige för tredje gången ordförande i Europeiska unionens råd, det så kallade ministerrådet. Ordförandeskapet roterar mellan EU:s 27 medlemsländer var sjätte månad och värdlandet planerar och leder arbetet i ministerrådet och företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

På plats under onsdagen var Luleå kommun, Region Norrbotten, LKAB och Vattenfall och berättade de olika perspektiven inom den gröna omställningen.

Robert Eriksson från Luleå kommun, Johan Sjökvist från Luleå Business Region och Glenn Berggård från Region Norrbotten.

Glenn Berggård från Region Norrbotten berättade om Luleå och vikten av att locka hit nya inflyttare dels på grund av kompetensbrist men även vår åldrande befolkning. Ett exempel som Berggård lyfter, som pekar på bristen av kompetens i regionen, är arbetslösheten på 2,2 procent i Kiruna samtidigt som det finns ungefär 1 000 lediga jobb.

Johan Sjökvist från Luleå Business Region och Robert Eriksson från Luleå kommun fokuserade på det lokala perspektivet på omställningen, där ett större fokus låg på Luleå Industripark. Utmaningar de pekade på är krafttilldelningen, den nya järnvägen och hamnen. För att lyckas krävs det ett fortsatt samarbete:

– Luleå kommun är viktiga för att skapa förutsättningar för omställningen och det framtida Luleå. Vi har länge arbetat hårt tillsammans med industrin och näringslivet, med andra kommuner och myndigheter och inte minst mellan våra egna kommunala bolag för att förutsättningarna ska vara så bra det går. För att lyckas behöver vi fortsätta, men också göra ännu mer genom att exempelvis samplanera infrastruktur och samhällsresurser, säger Johan Sjökvist.

Detta är ännu ett av de stora besöken som sker i Luleå under 2023, vilket visar på ett stort intresse som ligger på Luleå just nu:

– Jag tror inte vi förstår själva hur stort intresse som finns just nu. Och händer det inte här, händer det någon annanstans. Vi måste se över hur vi kan ta hand om dessa typ av besök och förhoppningsvis på plats, som troligtvis kommer att öka framöver, menar Robert Eriksson.

Pia Lindström från LKAB minglar

PIa Lindström från LKAB.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Ida Lundh

Logotyp