Miljoner till satsningar på äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Luleå kommun får 31,2 miljoner under 2021 som ska gå till olika långsiktiga satsningar. Den 29 april behandlade socialnämndens arbetsutskott ärendet om en första fördelning av nio miljoner ur regeringens statsbidrag.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

– Det här är stort och innebär att vi nu kan göra långsiktiga, betydande insatser till förbättringar för många av våra äldre luleåbor, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande.

31,2 miljoner ska satsas på äldreomsorgen 2021, bland annat till fler sjuksköterskor i den kommunla hemsjukvården.

Socialnämnden genomför, i ett första skede, satsningar på omkring nio miljoner kr där cirka

  • 1,1 miljoner går till ytterkläder till medarbetare inom hemtjänst, hemsjukvård, boendestöd, nattpatrull och trygghetslarm. Det motsvarar 1 700 kr vartannat år per medarbetare.
  • 5 miljoner används till att förstärka den kommunala sjukvården med sex sjuksköterskor i syfte att öka patientsäkerheten kvällar och helger samt ytterligare en sjuksköterska inom kortidsverksamhet där sjukvårdsinsatser är komplexa. Totalt sju nya tjänster.
  • 0,8 miljoner går till anställning av ytterligare en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Ansvaret för patientsäkerhet är stort och patienternas problem blir mer komplexa, därför bedöms två tjänster behövas för att klara behovet.
  • 1–2 miljoner ska användas till att införa digitala nyckelsystem i hemtjänsten. Det innebär säkrare hantering utan fysiska nycklar och att personal snabbare, särskilt vid larm, kan låsa upp hos brukare. Säkerheten ökar, borttappade nycklar kan avaktiveras och inga lås behöver bytas ut. Det går också att följa upp vem som låst upp samt var och när.

Socialnämnden kommer ta nya beslut under 2021 om resterande pengar i takt med att fler förslag tas fram av socialförvaltningen.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Tomas Bergman


uppdaterad 30 april 2021

Logotyp