Miljösanering fortsätter vid Karlshäll

Miljöprojekt Karlshäll återupptar nu arbetet med saneringen kring den tidigare massafabriken i Karlshäll. Detta genom att ta upp timmer som ligger i vattnet nedanför. Bärgningen genomförs av dykare genom vak i isen.

Det innebär att vi sågar upp vakar där dykare går ned för att fästa vajrar på stockarna som sedan vinschas upp, rengörs och körs iväg.

Trots att vakarna är tydligt uppmärkta önskar vi att du är uppmärksam om du rör dig i närheten av vårt arbetsplatsområde.

Dykab gör arbetet med att vincha upp timret från bottensedimentet vid Karlshäll. Vakarna är utmärkta med varningsband och markörer.

Arbetet fortsätter

– Vi hann rensa timmer från halva ytan innanför siltgardinen innan det blev vinter med is och mörker. Det var förväntat att det skulle komma fram fler stockar när vi började bärga men inte hur många. Dykab hade möjlighet att bärga stockar också från is och vi valde att prova det nu, säger projektledare Christin Jonasson, Golder Associates AB.

Här genomförs en dykinventering av stockar på botten som ska bärgas upp i Miljöprojekt Karshäll.

Vinterbärgning

Projektet arbetar vidare med timmerbärgning från is så länge underlaget håller. Därefter fortsätter timmerbärgningen från pråm på vattnet så snart isen släppt och till sommaren börjar sugmuddring av fibersedimenten.

Kontroll av grumling

Under tiden timmerbärgning pågår sker mätningar av grumling för att säkerställa att inga föroreningar sprids utanför området.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Eva Sundgren,
Christin Jonasson, Golder

Logotyp