Modulskola på Hertsön på gång

I väntan på att den nya skolan på Hertsön ska kunna byggas har planeringen av en modulskola startats. Mark- och bygglov är beviljade och arbetet har nu kommit igång med förberedelse av marken.

En visionsbild på hur ett klassrum i en modulbyggnad kan inredas.

Bakgrund

Det var under våren 2021 som det visade sig att Hertsöskolan, som är en 4–9 skola, har en omfattande fuktskada. Under hösten 2021 tog barn- och utbildningsnämnden beslut om att en ny skola ska byggas där den mögelskadade Hertsöskolan står idag. I väntan på att skolan byggs kommer tillfälliga moduler i tre våningar att ställas upp. Den tillfälliga skolbyggnaden kommer att innehålla bland annat klassrum, grupprum och specialsalar för att undervisningen ska hålla hög kvalitet.

Arbetet har påbörjats

Marklov är beviljat och schaktnings-, fyllnads- och isoleringsarbeten har kommit igång för att förbereda marken för grundläggning. Det kommer även att grävas för serviceanslutningar av vatten och avlopp och installeras en fettavskiljare. Markarbetet beräknas vara klart vecka 4.

På grund av att Luleå Energi inte har nog med kraft i sin transformatorstation som kan klara både skola och moduler kommer en del kraft att tas via skolan innan detta är löst. Arbete pågår för att lösa det problemet.

Bygglov har beviljats men nu kvarstår en tid där intressenter har möjlighet att överklaga. Först därefter när bygglovsbeslutet vunnit laga kraft kan arbetet påbörjas för att montera upp modulerna. Arbetet beräknas komma igång under vecka 6.

En visionsbild på hur det är tänkt att modulerna ska byggas till en tillfällig skola.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Expandia

Logotyp